חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גרודז'נסקי חיים עוזר

בן דוד שלמה. נולד בתרכ"ג, 1863.

תחילה למד אצל אביו, שהיה רבה של איביה, Ivye. אחר כך למד באישישוק, Eišišuk, Eišiškes, ומשם עבר לישיבת וולוז'ין, ולמד אצל ר' חיים סולובייצ'יק. היה דיין בווילנה ולמעשה רבה של העיר. בתרפ"ד, 1924, היה בין אלה שהניחו את היסוד ל"וועד הישיבות" בווילנה, ובראשו עמד עד יומו האחרון. נחשב ל'ראש כל בני הגולה', המנהיג הציבורי הבולט של היהדות החרדית, ביחוד בפולין ובליטא, והיה מקובל ביותר בעולם הרבני ובעולם הישיבות. בראשית ימי מלחמת העולם השניה עזר מאד לבני הישיבות שהגיעו לווילנה, אך דחה את פניותיו של ד"ר זרח ורהפטיג למלט מליטא, כל עוד הדבר אפשרי, את בני הישיבות, ואף את האפשרות שהוצעה לו להגיע לארץ ישראל. נפטר במנ"א ת"ש, 1940.

מקור הערך: ד"ר פנינה מיזליש. מקורות: פנינה מיזליש, פדות, עמ' 19, הע 1; יהדות ליטא, עמ' 39; ספר זכרון לקהילת איביה, עמ' 213-210; קרמרמן, עמ' 52.


הערות לערך:
שם המעיר: דוד עצמון
הערה: נכתב שסרב להצעה למלט את בני הישיבות מליטא
אולם בידי עדות של הרב פנחס הירשפרונג שהרב גרודז'ינסקי פנה לרב הרצוג לקבל 1000 סרטיפיקטים לבחורי ישיבות שיעלו לארץ ישראל כסטודנטים


שם המעיר: משה פרנקל
הערה: הוא היה תלמידו של רבי חיים מוולוזין תלמיד הגר"א ומיסד ישיבת וולוזין אם הישיבות, רבי חיים סאלאוויציק היה רבה של בריסק ובן דורו של הרב גרודזינסקי. ספרו הגדול הוא "אחיעזר"


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן