חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שטוקהאמר שמשון

נולד בתרנ"ט, 1899. בהיותו בן 17 הוסמך לרבנות בידי רבנים ידועים בגליציה.

ניגש בלבוב לבחינות הסמכה ממשלתיות לרבנים. חסידי בעלז, שמהם באה משפחתו לא ראו זאת בעין יפה. כעסם גדל כשהצטרף לאגודת ישראל, היה פעיל בה וכתב מאמרים בעיתוניה "דער איד" ו"דאס אידישע טאגבלאט". בתרפ"ה, 1925, נשא לאשה את בתו של הרב יצחק וילצ'יק, מורשה. זיידמן (אישים, עמ' 497) מציין שהיא הייתה 'אשת חיל ומשכלת, הייתה פקידה בקהילת ורשה, והזוג שאב פרנסתו ממשכורתה'. בתרצ"ד, 1934, נבחר שטוקהאמר לוועד הרבנים של ורשה. בתחילת מלחמת העולם השניה עשה הרבה למען התרת העגונות, במיוחד של החיילים היהודים בצבא הפולני, והשתדל לדאוג לנשי המגוייסים. אחר כך נתמנה להיות חבר ביודנראט של ורשה, ונבחר לוועדה הדתית שאותה הקים שם אדם צ'רניאקוב. נמנה עם הרבנים שקראו ליהודים שלא לנסוע לפוניאטובה ולטראווניקי. בשבט תש"ג, 1943, גורש לפוניאטובה. נספה בגרמניה שלושה ימים לפני השחרור (לפי זיידמן, יומן גטו ורשה, עמ' 343-342, הוא גורש למיידנק ומשם לבודזין, Budzyń, ונהרג מפצצה בעת פינוי המחנה בינואר 1944 אברהם כרמי מעיד ששטוקהאמר היה אתו יחד בבודזין, והוא זוכר ששם סידרו לו עבודה כזגג, כדי שלא יצטרך לחלל את השבת).

מקור הערך: ד"ר פנינה מיזליש. מקורות: ספר סוקל, טרטקוב, ורנז' סטוינוב והסביבה, עמ' 253-250; זיידמן, אישים, עמ' 501-497; הלל זיידמן, יומן גטו ורשה, עמ' 52, 92, 100, 101; 105, 154, 186, 240, 282, 309, 323, 341, 342, 343. מאיר וונדר, מאורי גליציה, ה, עמ' 139-137; "אלה אזכרה", ה, עמ' 320-316;ניישטט, מלך, חורבן ומרד של יהודי וארשה, תל-אביב, תש"ו, 1946 עמ' 420-421.


הערות לערך:
שם המעיר: פרופ מאיר וילצ'יק
הערה: שם אביה של אשת הרב שמשון שטוקהאמר היה הרב מאיר אלכסנדר ולא יצחק כרשום אצלכם. אני נכדו של הרב מאיר אלכסנדר וילצ'יק ואני נקרא על שמו. אבי הרב אליעזר וילצ'יק ז"ל שנספה במחנה ריכוז פלוסנבורג, גרמניה1945 4.4 היה בנו של הרב מאיר אלכסנדר והיה גיסו של הרב ש. שטוקהאמר


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן