חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שולחן ערוך – נושאי הכלים

רשימת נושאי הכלים העיקריים של שולחן ערוך.

תוכן
שפתי כהן (ש"ך)
טורי זהב (ט"ז)
חלקת מחוקק
בית שמואל
מגן אברהם
משנה ברורה
פירושים לכל חלקי ה"שולחן ערוך"
באר היטב
באר הגולה
שערי תשובה
פתחי תשובה
ביאור הגר"א
פירושים ל"חושן משפט"
ספר מאירת עיניים (סמ"ע)
קצות החושן
נתיבות המשפט

שפתי כהן (ש"ך)
ספרו של רבי שבתי כהן (המאה ה-17) לשולחן ערוך חושן משפט ויורה דעה. בספרו הוא משלים את ביאור הסמ"ע, ומבקר ומשיג על הש"ע ועל מקורותיו.

טורי זהב (ט"ז)
ספרו של רבי דוד הלוי (1586-1667), לארבעת חלקי שולחן ערוך. ל"אורח חיים" נדפס עם הפירוש "מגן אברהם". פירושו של הט"ז נקרא "מגן דוד", ושני הספרים יחד נקראו "מגיני ארץ". ביאורו ל"יורה דעה" נתקבל להלכה. בספר זה הוא מביא את פסקי האחרונים ודעותיהם, משווה אותם עם פסקי השולחן ערוך ומוציא הלכה פסוקה. ספריו על "חושן משפט" ו"אבן העזר" אינם נפוצים. כמה מחברים כתבו הערות והגהות ל"טורי זהב", והמפורסם שבהם הוא רבי יוסף תאומים מלבוב. בספרו "פרי מגדים".

חלקת מחוקק
ספרו של רבי משה לימא (נולד 1605). פירוש לש"ע אבן העזר, עד סימן קכ"ו. המחבר מביא את דברי הש"ע, מיישב סתירות בין מקורות שונים, ודן במקורות של הש"ע.

בית שמואל
ספרו של רבי שמואל בן אורי שרגא פיבוש (המאה ה-17), לש"ע אבן העזר. בית שמואל וחלקת מחוקק נחשבים לפירושים החשובים לש"ע אבן העזר.

מגן אברהם
ספרו של רבי אברהם גומבינר (נולד 1637). הספר הוא פירוש לשולחן ערוך "אורח חיים". דרכו בפירושו הוא למצוא פשרה בין פסקיו של רבי יוסף קארו ובין פסקיו של הרמ"א (השם המקורי של הספר הוא "נר ישראל", שם זה נרשם בכותרת הפירוש בצד השם הנפוץ: "מגן אברהם נ"י").

משנה ברורה
ספרו של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, (נפטר 1933), הידוע בשם "חפץ חיים". הספר הוא פירוש מסכם של ההלכות שנתחדשו מאז נתחבר שולחן ערוך ועד לימיו.


פירושים לכל חלקי ה"שולחן ערוך"

באר היטב
ספרו של רבי יהודה אשכנזי (פולין, 1700 לערך). ספרו הוא פירוש על שולחן ערוך, מלוקט מפוסקים אחרונים ומכיל גם שאלות ותשובות. חלק "חושן משפט" נכתב ע"י ר' משה פרנקפורט (נולד 1672 באמסטרדם), וחלק יורה דעה נכתב ע"י ר' זכריה מנדל מבלז.

באר הגולה
ספרו של רבי משה רבקש (המאה ה-17) על ארבע חלקי שולחן ערוך. הספר הינו מראי מקומות למקורותיהם של הדינים וקצת ביאורי מלים.

שערי תשובה
ספרו של רבי חיים מרגליות. הספר כולל לקט דינים מספרי שאלות ותשובות רבים על אורח חיים, בתוספת דברים מאת המחבר.

פתחי תשובה
לרבי אברהם איזנשטט (המאה ה-19) השלמת אוסף פסקים לשאר חלקי ש"ע.

ביאור הגר"א
הגהותיו של הגאון רבי אליהו מווילנה (נולד 1720). ספרו כולל ביאורים ומקורות לפסקי השולחן ערוך.


פירושים ל"חושן משפט"
ספר מאירת עיניים (סמ"ע)
ספרו של רבי יהושע פלק כ"ץ (המאה ה-16) לחושן משפט. בספרו הוא מגיה שגיאות שנפלו בש"ע, מפשר בין הש"ע לרמ"א, מביא הלכות חדשות של חכמים שאחרי הש"ע, ולעתים חולק על הש"ע. ראה את ספרו כמשלים לשולחן ערוך, כך שאפשר לפסוק רק מתוך הש"ע וספרו גם יחד.

קצות החושן
ספרו של ר' אריה ליב הכהן (המאה ה-18-19). ספר חידושים על חושן משפט. מגמתו של הספר עיונית-לימודית, וקישורו לשולחן ערוך רופף. הספר התפשט מאוד בעולם הישיבות.

נתיבות המשפט
ספרו של ר' יעקב מליסא (המאה ה-18-19). הספר מחולק לשניים: "ביאורים" ו"חידושים". ה"נתיבות" מרבה לחלוק על "קצות החושן", ובעל קצות החושן ענה לו בספר "משובב נתיבות". גם ספר זה התפשט לימודו מאוד בישיבות.

לעיון נוסף
מפרשי ה"שולחן ערוך" האחרונים / רב-צעיר

רשימה של פרשני שולחן ערוך לפי סדר חיבורם:
פרשני ה"שולחן ערוך" / שמואל חגי

מקור הערך: איזנברג דומוביץ, מתוך: תורה מסיני, ירושלים תשס"ד


הערות לערך:
שם המעיר: דרור חסון
הערה: קשר דברי קצות החושן לשולחן ערוך הוא לא רופף כמו שצינתם, לפעמים הוא בא לומר חילוק בתוך ד' המחבר או הרמ"א , או להצדיק פסקיהם, או לעתים רחוקות לחלוק.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
קארו יוסף
ארבעה טורים לרבי יעקב
שבתאי בן מאיר, ש"ך
שלחן ערוך
הפוסקים האחרונים


נושאים קרובים באתר דעת
שולחן ערוך