חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אמציה

כהן בית אל, לעגל הזהב שהקים ירבעם מלך ישראל.

אמציה הלשין באזני ירבעם על עמוס הנביא כי קשר עליו קשר, מפני שניבא עליו רע. יש אומרים כי הוא נביא השקר שהוליך שולל את איש האלוקים וגרם למותו.

אמציה כהן בבית אל - כהן לעגל הזהב שהקים ירבעם מלך ישראל בבית אל. הלשין על עמוס הנביא לפני ירבעם כי קשר עליו, מפני שניבא: "בחרב ימות ירבעם, וישראל גלה יגלה מעל אדמתו". אמציה ניסה להבריח את עמוס מבית אל ולשוב לארץ יהודה כי שם מקומו. אך עמוס לא שמע לו ונבא נבואה קשה גם לאמציה (עמוס ז' י'-י"ז).

לדעת ר' ישמעאל בר רב יצחק, אמציה הוא הנביא השקר שהוליך שולל בימי ירבעם את איש האלהים (עידו החוזה) לאכול בביתו ונענש (מ"א י"ג).

לדעת ר' יוסי היה יונתן בן גרשום בן מנשה (ירושלמי סנהדרין פי"א ה'; שה"ש רבה פ"ב ה') שהיה עם מיכה בסוף ימי השופטים. לפי פירוש זה האריך ימים.

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן