חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אמרפל

מלך שנער בימי אברהם.

אחד מארבעת המלכים אשר נלחמו בחמישת מלכי הערים בעמק השידים בסביבות ים המלח. לפי חז"ל כונה גם בשם נמרוד וגם בשם כוש.

אמרפל - מלך שנער בימי אברהם. היה אחד מארבעה המלכים אשר עשו מלחמה עם חמישה מלכי הערים בסביבות ים המלח, בעמק השידים, הוא ים המלח (בראשית י"ד א' ג'). בבקעה בארץ שנער הייתה העיר בבל (שם י"א א'-ט'), ומכאן שאמרפל היה מלך בבל וערי שנער: ארץ אכד וכלנה (שם י' י'). מספור המלחמה נראה, שאמרפל היה כפוף לדרלעומר מלך עילם, כמו יתר המלכים. גם מהכתובות אשר נמצאו ברחובות בבל ואשור העתיקות אנו למדים כי מלכי עילם משלו בכל ארץ בבל בעת ההיא. השם אמרפל מלך בבל נמצא בכתובות, ולפעמים יקרא המלך הזה בכתובות סין-מובלית. יתכן כי אמרפל זה היה אבי חמורבי המלך הגדול אשר שבר את עול מלכי עילם מעל צואר הבבלים.

בתלמוד ומדרש
ויהי בימי אמרפל: רב ושמואל:
חד אמר: נמרוד שמו, ולמה נקרא שמו אמרפל?
שאמר והפיל לאברהם אבינו בתוך כבשן האש.
וחד אמר: אמרפל שמו, ולמה נקרא שמו נמרוד?
שהמריד
את כל העולם כולו עליו במלכותו (עירובין נ"ג).
שלושה שמות נקרא לו:
כוש , נמרוד, אמרפל.
כוש, שהיה כוש ודאי;
נמרוד, שהעמיד מרד בעולם;
אמרפל, שהיתה אמירתו אפילה,
דאמדי ואפלי בעלמא, דאמרי ואפלי באברהם, שאמר שירד לכבשן האש (ב"ר מ"ב).

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
חמורבי
כוש