חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

טומטום

ספק איש ספק אשה. אדם שאין לו סימני מין.

טומטום - הוא ספק איש ספק אשה. בניגוד לאנדרוגינוס שסימן הזכרות שלו בחוץ, לטומטום אין סימני מין. לדעת אביי אפילו ביצים מבחוץ והגיד מבפנים הוא בכלל טומטום. רק לאחר ניתוח וגילוי האברים המכוסים ניתן להבחין במינו של הטומטום. (חגיגה ד. רש"י; יבמות ע"א; ב"ב קכ"ו).

טומטום ואנדרונינוס פטורים ממצוות ראיה בשלוש רגלים, שאינם בכלל "זכורך" (חגיגה פ"א א'). הם מביאין בכורים ואאינם קורין, שאין יכולין לומר "אשר נתת לי" (בכורים פ"א ה') כי לא נטלו חלק בארץ. לפעמים מטילים עליהם חומרות איש וחומרות אשה (זבים פ"ב א").

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן