חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אסר חדון

בן סנחריב מלך אשור.

אסר חדון ירש את מלכותו לאחר רצח סנחריב אביו בנינוה ע"י אדרמלך ושראצר בשובו ממפלתו בירושלים בימי חזקיה מלך יהודה. הוא הושיב את השומרונים ביהודה. מנשה מלך יהודה שלח אליו אנשי חיל לעזרה, נגד מלך מצרים.

אסר חדון - בן סנחריב מלך אשור. ירש את אביו אחרי שאדרמלך ושראצר רצחו אותו בנינוה כאשר שב מובס מירושלים בימי חזקיה מלך יהודה (מ"ב י"ט ל"ז; ישעיה ל"ז ל"ח). אסר חדן הושיב את השומרונים בארץ יהודה, והם היו צרי יהודה ובנימין ששבו מן הגולה לירושלים, וירפו את ידם מלבנות בית ה' (עזרא ד' ב').

עשה הרבה בממלכת אשור. מיד כאשר עלה על כסא מלכותו דיכא המרד בנינוה במשך שישה שבועות מיום כ' לחודש טבת עד ב' אדר. הקושרים היו עם אחיו, ואסר חדן יצא נגדם למלחמה בחדש שבט, פגשם במקום הנקרא כאניגלבאת אצל גליד, וניצחם במלחמה שנמשכה 8 חודשים. בחודש כסלו בשנת 680 לפסה"נ הומלך. פעולתו הראשונה הייתה לבנות מחדש את העיר נינוה. הוא הרחיב את ממלכתו לכוון דרום-מערב, במגמה לכבוש את א"י וארץ הצידונים. הוא החריב את העיר צידון ובנה תחתיה עיר חדשה בשם קר-אשור-אח-אידין (עיר אסר חדן).

בשנת 676 לפסה"נ יצא למלחמה במצרים, אך רבים מחילו נפלו לפני חיל מצרים, והוא הוכרח לשוב על עקבו. אחרי שהצליח לכבוש חלק גדול מהארץ, חזר למצרים, והפעם הכניע אותה.

בכתבות שמצאו בשרידי חורבות נינוה נאמר כי מנשה מלך יהודה שלח אליו צבא לעזרה. אולי עשה זאת אחרי שחזר לירושלם ממאסרו בבבל (דהי"ב ל"ג י"א). בחודש תמוז לכד את נוא אמון, ותרהקה מלך כוש נכבש ע"י חילו אצל קרבאנית, אבל אסר חדן מת קודם לכן בחודש חשוון 668 לפסה"נ.

לפני מותו חילק את ממלכתו הגדולה לחלקים: את חלק אשור נתן ביד בנו אסר בניפאל, הוא אסנפר בעזרא ד' י', ואת בנו השני שמש-שומוקין המליך על בבל.

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן