חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אפרודיטי

אליל ממין נקבה, סמל האהבה הנקרא נוגה.

לפי המיתולוגיה היוונית שולטת אפרודיטי על המים, הימים והנהרות, ולכן שמו את הפסל במרחצאות. נזכר במשנה ובתלמוד הירושלמי.

אפרודיטי - וונוס - אליל נקבה, סמל האהבה, נקרא נוגה (ונוס), נזכר במשנה (ע"ז פ"ג ד').

רמב'"ם כותב:
"שם הכוכב נוגה הנקרא בערבי אלזהרא, ובספרי הצלמים בערבי טלאסים".
לפי המיתולוגיה שולט האליל על המים, ימים ונהרות, ולכן שמו את פסל אפרודיטי במרחצאות. לפסל זה עבדו בכמה מקומות בא"י.
רבן גמליאל היה רוחץ בעכו במרחץ של אפרודיטי. כאשר שאלו פריקלוס אם אינו חושש לע"ז, השיבו:
"אני לא באתי בגבולה, היא באה בגבולי; אין אומרין נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי אלא אומרין נעשה אפרודיטי נוי למרחץ" (נמצא שהיא טפלה למרחץ ולא עיקר. רש"י ע"ז שם).

ר"ש בן לקיש הווה בבצרה. חמתין מזלפין (יין) להדא אפרודיטי,
אמר לון: ולית איסור?
אתא שאל לרבי יוחנן, א"ל ר"י בשם ר"ש בן יוצדק:
אין דבר של רבים אסור (ירושלמי שביעית פ"ה סוף).
נראה כי טעם ההיתר הוא מפני שהמרחץ נעשה בשביל רבים, והעובדים לאפרודיטי בטלים בין הרבים שאינם עובדים לה.
בזמן אדריינוס העמידו אפרודיטי בירושלם, ובנו היכל לאליל נוגה על הר גלגלתא מחוץ לעיר (הירונימוס שלוחים 13).

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן