חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

תרגום ירושלמי לתורה

תרגום לתורה. קרוי בטעות "תרגום יונתן".

התרגום נתחבר בא"י ולשונו ארמית גלילית בדומה לארמית שבתלמוד הירושלמי.

תרגום ירושלמי - בחומשים שלנו נדפס עוד תרגום ארמי הקרוי תרגום יונתן בן עוזיאל, אולם דעת החוקרים היא שהשם בטעות יסודו. מקור הטעות כנראה בכך שתרגום ירושלמי נכתב בקיצור ת"י, ואלה נקראו בטעות "תרגום יונתן".

בספרות התלמודית אין זכר לתרגום יונתן על התורה; רב האי גאון מדבר על תרגום א"י, ובעל הערוך מביא הרבה ביאורי מלים מתוך "תרגום ירושלמי" כאשר כוונתו לתרגום א"י. התרגום נתחבר בא"י ולשונו ארמית גלילית, בדומה לארמית שבתלמוד הירושלמי.

מלבד התרגום על שמו של יונתן בן עוזיאל קיים נוסח הנקרא "תרגום ירושלמי" והוא כולל רק קטעים של תרגום. החוקרים קוראים לתרגום זה ירושלמי ב' או "תרגום הקטעים", לפי שלא הגיע אלינו בשלמות. שני התרגומים מכילים הרבה דרשות ופירושים עפ"י המדרש והאגדה.

בשיטת הפרשנות דומים שני התרגומים לתרגום אונקלוס; הם מנסים לבאר מליצות בתרגום חופשי ומשתדלים להרחיק ביטויים גשמיים מהבורא. בחלק ההלכתי של התורה שמר יונתן לעתים על פירושים עתיקים או על דעת יחיד שלא נתקבלו להלכה, ויש שההבדלים בין יונתן לאונקלוס מיוסדים על מחלוקת שבין התנאים.
בדומה לתרגום יונתן לתורה היה כנראה תרגום א"י לספרי הנביאים. פרשני ימי הביניים מביאים תרגום ירושלמי או תרגום של תוספתא, אולם אין בידנו נוסח מלא של התרגום הזה.

מקור הערך: "שער למקרא" מאת יוסף ניצן - משה יעקובי, ספריית אלינר ההסתדרות הציונית העולמית המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, ירושלים תשמ"ח


הערות לערך:
שם המעיר: ראובן
הערה: ראוי או ניתן להוסיף כי נחלקו הדעות באשר לזמנו של תרגום ירושלמי. המקובל כיום במחקר, כי למרות שבסיס התרגום - קדום, הרי שתרגום ירושלמי המורחב שבידינו, בסגנון "המקרא המשוכתב", נעשה במפנה המאות השמינית והתשיעית, והסתמך רבות על החיבור המאוחר: פרקי דרבי אליעזר (גם הוא "מקרא משוכתב" ומאותה התקופה).
מקור ההערה: ספרות מחקרית


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן