חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אלקס אלחנן

ד"ר אלחנן אלקס יו"ר היודנראט בגטו קובנה (1879-1944)

דר' אלקס היה רופא במקצועו. הוא היה פעיל מבחינה ציבורית, ציוני בהשקפתו וקרוב לחברי "החלוץ".
בפרוץ המלחמה פעל לטובת הפליטים היהודים מפולין שנקלעו לליטא בימי השלטון הסובייטי(1940-1941)

ב-24 ביוני נכבשה קובנה ע"י הגרמנים. הציבור היהודי נדרש להקים מועצת יהודים (יודנראט). העיניים הופנו לדר' אלקס, אך הוא סרב, ביודעו את גודל האחריות של התפקיד. באסיפה שנערכה בהשתתפות 28 אישים מכל נציגי הציבור היהודי נבחר דר' אלקס פה אחד לעמוד בראש היודנראט. הוא הסכים לכך בלב כבד. כל מי שבא עמו במגע העיד על רמתו המוסרית הגבוהה ועל זקיפות קומתו במגעו עם הנאצים.

דר' אלקס גילה יחס חיובי למחתרת שפעלה בגטו למרות הסכנה שבדבר.

כשהחליטו הגרמנים על צמצום הגטו פנו ליודנראט בדרישה לחלק פתקאות לבעלי המלאכה היצרנים בגטו. דר' אלקס הבין את משמעות חלוקת "פתקאות החיים", וסרב לעשות זאת. בגטו פרצה מהומה בעקבות זאת, ופתקאות נחטפו. משיקולים שלהם ביטלו הנאצים את הגזירה. ב-1944, משהתקרב הצבא האדום לקובנה, הועברו היהודים שנותרו בגטו אחרי האקציות, למחנה ריכוז בגרמניה. שם נפטר דר' אלקס ממחלה.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן