חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

רומקובסקי מרדכי חיים

יו"ר היודנראט בגטו לודז', (1877-1944)

רומקובסקי היה תושב לודז' מגיל צעיר. היה עסקן ציבורי זוטר. ב- 1937 נבחר להנהלת הקהילה היהודית. עם כיבוש לודז' ב-13 לאוקטובר 1939 מינו אותו הגרמנים לראש היודנראט, בתפקיד זה נשאר עד לחיסולו של הגטו באוגוסט 1944. הגרמנים העניקו לו סמכויות רחבות בניהול חיי הגטו. הוא ארגן מפעלי עבודה רבים, היה אחראי לחלוקת המזון, התברואה והדיור, וכן על מינוי בעלי תפקידים בגטו. לרשותו הועמדה המשטרה היהודית. רומקובסקי גילה כושר ארגון מרשים בהקמת מפעלים ובארגון העבודה בגטו, עם זאת לא חסרו בהתנהגותו גילויים של תאוות שלטון.

כמו בגטאות אחרים נדרש רומקובסקי להכין רשימות מגורשים מן הגטו. הוא הכין את הרשימות. על פי קריטריונים של מי שאינו מסוגל לעבודה. בחדשים ינואר- מאי 1942 הוצאו מן הגטו 55.000 יהודים שנשלחו לחלמנו, ונרצחו שם. בספטמבר ביצעו הגרמנים עוד גירוש חלקי, בצורה מזורזת ובלי מעורבות ישירה של היודנראט, בכלל זה ילדים, זקנים וחולים. לאחר גירושים אלו שרר שקט בגטו, דבר שחיזק את אמונתו של רומקובסקי בצדקת דרכו, ובאמונה כי בעבודה אפשר יהיה להציל את שאר יהודי הגטו.
בהתקרב הצבא האדום בסוף אביב 1944 שוב נתבקש היודנראט להכין רשימות יהודים שהוצאו מן הגטו ונרצחו בחלמנו. שרידי היהודים החלו לגלות התנגדות, לא נענו לצווי הגירוש, בתקווה שהצבא האדום יגיע בקרוב. היעצרות הצבא האדום אפשרה לגרמנים להשלים את חיסול הגטו.

הנותרים הועברו לאושוויץ, ביניהם גם רומקובסקי ומשפחתו, והם נרצחו שם.

רומקובסקי הצטייר בעיני ניצולים וחוקרים כראש יודנראט ששיתף פעולה עם הנאצים והנהיג משטר דיכוי בגטו תוך מניעת תנועת התנגדות. מאידך בעיני רבים הקונספציה של "עבודה כדרך הצלה" הייתה נכונה, ובזכותה שרד חלק מהיהודים כמעט עד סוף המלחמה.
אם הצבא הרוסי לא היה עושה הפסקה של כמה חודשים בהתקדמותו, היה הגטו ניצל מכלייה.


הערות לערך:
שם המעיר: ליאור ידגר
הערה: בעמוד 195 בספרו של ישראל גוטמן "שואה וזיכרון" מצויין כי במהלך גירוש יהודי לודז' לאושוויץ גורשו ונרצחו כ-7000 יהודים במחנה ההשמדה חלמנו ואילו אצלכם באתר נכתב כי נרצחו בו כ55000 יהודים.
אם טעיתי אשמח אם תחזרו אלי...
תודה.
מקור ההערה: שואה וזיכרון מאת ישראל גוטמן


שם המעיר: פרידליך אפרים ef1929@13.net.il
הערה: מפקד הגטו ביבוב רצה להשאיר אותו ואת משפחתו בגטו בין ה-800 יהודים שנשארו אבל הוא ביקש להשאיר גם את אחיו לאון אז הוא אמר גם אתה נוסע. אני היתי בסלקציה הזאת


מקור ההערה: אני היתי ושמעתי עמדתי על יד רומקובסקי


שם המעיר:
הערה: הכתובת אלקרונית efraim.fridlich@gmail.com ןלא שכתוב


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן