חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יושב בשבת תחכמוני

מגיבורי דוד, אולי הוא עדינו העצני

את רשימת הגיבורים אשר לדוד, המופיעה בשמ"ב כ"ג, ח' והלאה, פותח "יושב בשבת תחכמוני", כנאמר בפסוק:
"אלה שמות הגיבורים אשר לדוד, יושב בשבת תחכמוני ראש השלשי הוא עדינו העצני על שמונה מאות חלל בפעם אחת".
התיאור המקביל בדה"א פרק י"א מעט שונה:
"ואלה מספר הגבורים אשר לדוד, ישבעם בן חכמוני ראש השלישים הוא עורר את חניתו על שלוש מאות חלל בפעם אחת".
זהותו
לזהותו, או זהותם, של יושב בשבת תחכמוני / עדינו העצני כמה פירושים:
ראש גיבורי דוד: רד"ק סבור כי עדינו העצני הינו ראש גיבורי דוד, וכינויו בא להעיד על חכמתו, שנוספה על גבורתו, "והיה יושב בשבת סנהדרין... והיה ראש להם". כמו כן הוא סבור כי השם ישבעם המופיע בדברי הימים הינו כינוי שעניינו זהה: "שהיה יושב בראש העם, וענין אחד הוא". אף "תחכמוני" ו"בן חכמוני" עניין אחד הם: בן חכמה. כך סבור אף בעל מצודת ציון, המסביר כי כשם שאדם המתגורר בירושלים נקרא לעתים "בן ירושלים" או פעמים אחרות "ירושלמי", ומובן אחד להם, כך אף החילוף בין "בן חכמוני" ו"תחכמוני". יהודה קיל בפירוש דעת מקרא אף מציע כי "יושב בשבת" היה שמו של הגיבור ממש, בדומה ל"יושב חסד", מצאצאי זרובבל, המופיע בדה"א ג', כ.

דוד המלך: במסכת מועד קטן טז, ע"ב מובא זיהוי של יושב בשבת תחכמוני עם דוד המלך עצמו:
"אלה שמות הגבורים... אמר רבי אבהו: הכי קאמר ואלה שמות גבורותיו של דוד יושב בשבת, בשעה שהיה יושב בישיבה לא היה יושב על כרים וכסתות, אלא על גבי קרקע... תחכמוני - אמר רב: אמר לו הקב"ה: הואיל והשפלת עצמך תהא כמוני, שאני גוזר גזרה ואתה מבטלה. ראש השלישים - תהא ראש לשלושת אבות"...
דהיינו: הפסוק כולו הינו תיאורו של דוד, הנזכר בתחילת הפסוק, ורשימת הגבורים אשר לו מתחילה רק בפסוק הבא. לפי מסכת מועד קטן אף עדינו העצני הינו כינוי לדוד:
"הוא עדינו העצני – כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת, ובשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ"...
יואב בן צרויה: בירושלמי מכות ב,ז,לא,ע"ד דרשו שמדובר ביואב בן צרויה, שהיה, כפי שמעידים כתובים רבים, ראש גיבורי דוד. חיזוק לזיהוי זה טמון בכך שפסוקים ספורים לפני תחילת הרשימה בדברי הימים נאמר: "ויאמר דוד כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר, ויעל בראשונה יואב בן צרויה ויהי לראש" (דה"א י"א, ו). בפסוק המספר על ישבעם בן חכמוני / יושב בשבת תחכמוני, אכן נאמר במפורש שמדובר בראש השלישים, ואף יש לומר שאם אין זיהוי זה נכון הרי שיואב שר צבא דוד נעדר כליל מהרשימה.

הבדלי הגרסאות בשני המקורות טעונים אף הם הסבר:
רד"ק מסביר את העובדה שמקור אחד גורס "על שמונה מאות חלל בפעם אחת", ואילו מקור שני גורס "הוא עורר את חניתו על שלוש מאות חלל בפעם אחת" בכך ש"שני מלחמות היו".
אברבנאל מקשה על דבריו וטוען שלו כך היו הדברים, הרי שכדי לציין את גבורתו הרבה היו הכתובים מזכירים את שתי המלחמות גם יחד. אמנם סבור אף הוא שמדובר בשתי מלחמות שונות, אלא שמטרת תיאורן שונה: הראשונה מתמקדת בתיאור חכמתו, ועל כן אינה משתמשת בביטוי "עורר את חניתו" ומתמקדת בכך ש-
עם היותו עסוק במלחמה לא מנע עצמו מהתעסק בלימוד התורה... כי לא היה הכוונה לשבחו בגבורה בלבד, כי אם גם כן בעיון ובחכמה".
לעומת זאת בדברי הימים מובא סיפור אחר, הבא להדגיש את גבורתו דווקא.

לרד"ק בדברי הימים שמורה השערה נוספת:
"אפשר שאביו היה תחכמוני והבן עדינו, והיה יושב בשבת עם המלך... שמונה מאות ושלוש מאות – האחד אומר על האב והאחר על הבן, ואפשר בשתי מלחמות".
כך או אחרת כמעט אין חולק כי עדינו העצני ויושב בשבת תחכמוני חד הם, וודאי הוא כי היה מראשי הגיבורים אשר לדוד.


מקור הערך: חפצי רובלין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן