חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יבוסי

עם שיצא מבן כנען.

יבוסי - עם שיצא מבן כנען (בראשית י' ט"ז). לפעמים נמנה בין הפרזי והחוי (יהושע י"א ג'). נחשב לאחרונה בין העמים שישבו בא"י (בראשית ט"ו כ"א, שמות ג ח'). החתי והיבוסי והאמורי ישבו בהר (במדבר י"ג כ"ט). ירושלים נקראת לפנים בשם "יבוס", ואדני צדק מלך בה (יהושע ט' א').
בימי השופטים הייתה "עיר נכרי אשר לא מבני ישראל המה". כי לא יכלו בני יהודה להורישם (יהושע ט"ו ס"ג, שופטים א' כ"א), עד שכבש דוד את ירושלים (ש"ב ה' ו'-ח').
אחר שנענש דוד על אשר מנה את ישראל והמגפה נעצרה בגורן ארונה היבוסי, הקים שם דוד מזבח לה' ויעל עולות ושלמים (ש"ב סוף).
מן הנותרים בא"י מעמי כנען היה גם היבוסי אשר לא יכלו בני ישראל להחרימם.

מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
יבוס