חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יהוא

מלך ישראל בשנים 706 - 677 לפה"ס. השמיד את בית אחאב ואת נביאי הבעל.

יהוא - מלך ישראל בשנות ג"א נ"ה-פ"ג (706 677 לפה"ס). בן יהושפט ונכד נמשי. מלך אחרי יהורם בן אחאב. אלישע הנביא שלח אחד מבני הנביאים למשוח את יהוא למלך על ישראל, וצוהו להכרית את בית אחאב. יהוא קשר על יהורם, שהיה אז ביזרעאל להלחם עם חזאל מלך ארם. יהוא הלך לקראת יהורם ליזרעאל, ופגש אותו בחלקת נבות היזרעאלי. יהוא הכה את יהורם בקשת והמיתו, הרג את איזבל אשת אחאב, שבעים בני אחאב נהרגו בשמרון, והכה את כל הנשארים לבית אחאב ולא השאיר להם שריד. אח"כ אסף יהוא את כל נביאי הבעל בערמה והכם לפי חרב.

יהוא השמיד את הבעל מישראל, ובכל זאת לא סר מחטאת ירבעם בן נבט ולא הסיר את עגלי הזהב אשר בבית אל ודן. חשש שבני ישראל יעלו לירושלים ויקבלו את מרות מלך יהודה. בסוף ימיו פלש מלך ארם לגבול ישראל מעבר הירדן.
יהוא נקבר בשמרון, ויהואחז בנו מלך אחריו.

מעשיו נגד אחאב היו רצוים, אך מחשבתו לא הייתה רצויה. מגמתו הייתה לכונן את ממשלתו על בסיס חזק, ולכן השמיד את כל זרע המלך שקדמהו, וגם את הבעלים שהיו פולחן איזבל אשת אחאב, ונביאי הבעל שהיו עוזרי מלכות בית אחאב.
יהוא לא השמיד את העגלים שהקים ירבעם בן נבט, ולכן מעשיו האכזריים בעמק יזרעאל נחשבו לו כמעשי נקמה, שלא עשאם למלאות את דבר ה', אלא לטובת עצמו. על כן ניבא עליו הושע "ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל" (הושע א' ד').

יהוא נחשב בין שבעה המלכים שעבדו לעגלי הזהב: ירבעם, בעשא, אחאב, יהוא, פקח, מנחם והושע (גטין פ"ח).
בתלמוד אמרו, דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן, שאול ויהוא שנמשחו בפך לא נמשכה מלכותן (מגילה י"ד. שקלים פ"ו א').
יהוא לא נמשח אלא מפני מחלוקתו של יורם, כי כאשר אין מחלוקת על מינוי המלך, אין מושחים את המלך (הוריות י"א).

מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן