חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יהואחז

שני מלכים היו ושמם יהואחז

1. יהואחז בן יהוא מלך ישראל. מלך בשנים 660-667 לפנה"ס.
2. יהואחז בן יאשיהו מלך יהודה מלך שלושה חודשים, בשנת 441 לפנה"ס. פרעה נכה המליך את אחיו יהויקים תחתיו.

1) יהואחז - מלך ישראל בשנים ג"א פ"ג- ק' (660-677 לפה"ס). היה בן יהוא, עשה הרע והלך אחר חטאת ירבעם בן נבט. ויחר אף ה' בישראל וימסרם בידי חזאל וביד בן הדד מלכי ארם, ולא השאירו מחיל יהואחז כי אם מתי מעט (מ"ב י"ג), ככל אשר חזה עליו אלישע בנבואתו (שם ח' י"ב).
יהואחז חזר בתשובה ויחל את פני ה', ויתן לישראל מושיע אשר הוציאם מתחת יד ארם, (שם י"ג ד') - הוא יהואש בן יהואחז.

2) יהואחז מלך יהודה: מלך שלושה חדשים בשנים ג"א שט"ז (441 לפה"ס). (מ"ב כ"ג ל"א). בן יאשיהו המלך. עם הארץ משחוהו למלך תחת אביו (דהי"ב ל"ו א'). אמרו חז"ל: מפני מה נמשח יהואחז, מפני יהויקים אחיו שהיה גדול ממנו שתי שנים (שקלים פ"ו א', הוריות י"ג).
ייתכן שיהויקים נטה לפרעה נכה והתנגד לברית עם אשור, ואילו יהואחז ועוזריו התנגדו למלך מצרים.
פרעה נכה עלה על המלך יהואחז, פגשו בדבלה בארץ חמת, כנראה במהלך מלחמה, הטיל עונשי כסף על הארץ, המליך את יהויקים, ואת יהואחז לקח עמו למצרים, שם מת. (דבה"י א' ג' ט"ו).
בני יאשיהו: הבכור יוחנן, השני יהויקים, השלישי צדקיהו והרביעי שלום. אמרו חז"ל: הוא שלום הוא צדקיהו הוא יוחנן הוא יהואחז (הוריות י"א).
ובאמת מכונה יהואחז בשם שלום, ועליו ניבא ירמיהו
"בכו בכו להולך כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו" (ירמיה ב"ב י' י"א).
יחזקאל נשא עליו קינה:
"מה אמך לביא בין אריות רבצה וגו' ותעל אחר מגוריה כפיר היה וגו' ונשמעו אליו גויים בשחתם נתפש ויבאוהו בחחים אל ארץ מצרים" (יחזקאל י"ט א'-ד').


מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
חמוטל