חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יהודה בן טבאי

בן זוגו של שמעון בן שטח, מהזוגות הראשונים בתחילת תקופת המשנה.

יהודה בן טבאי - הוא ושמעון בן שטח היו מהזוגות הראשונים, אחד נשיא והשני אב"ד. הם נחלקו במחלוקת הראשונה שהייתה בישראל בדין סמיכת קורבן ביו"ט: בן טבאי אומר אין לסמוך, ובן שטח אומר לסמוך. הם נחלקו בדין עדים זוממין. בן טבאי צוה להרוג עד זומם כדי להוציא מלבן של הצדוקים, שהיו אומרים אין עדים זוממין נהרגין עד שיהרג הנידון. על כך הוכיחו בן שטח ואמר: אראה בנחמת אם לא דם נקי שפכת, שהרי חכמים אמרו אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו שניהם. בן טבאי הבין כי שגה, התחרט על מעשיו, וכל ימיו היה משתטח על קבר ההרוג. היה קולו נשמע, וכסבורין העם קולו של הרוג הוא (חגיגה ט"ז.).

מדבריהם:
אבות פרק א משנה ח-ט
(ח) יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם.
יהודה בן טבאי אומר:
אל תעש עצמך כעורכי הדינין.
וכשיהיו בעלי דינין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים.
וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעינך כזכאין, כשקיבלו עליהם את הדין.
(ט) שמעון בן שטח אומר:
הוי מרבה לחקור את העדים,
והוי זהיר בדבריך,
שמא מתוכם ילמדו לשקר.
אבות דרבי נתן פרק י'
(ג) הוא [יהודה בן טבאי] היה אומר:
כל מי שיאמר לי קודם שאכנס לגדולה זו 'הכנס', רוצה אני שארד עמו עד לחייו. עכשיו שנכנסתי, כל מי שיאמר לי 'רד הימנה', רוצה אני שאפיל עליו קומקומוס של חמין.
שהגדולה קשה היא להעלותה. וכשם שקשה היא להעלותה, כך קשה להורידה.
שכן מצינו בשאול: בשעה שאמר לו עמוד במלכות, היה מתחבא שנאמר: (שמואל א י) "ויאמר ה' הנה הוא נחבא אל הכלים". ובשעה שאמר ליה רד הימנה, היה מחזיר אחרי דוד להרגו:

(ד) שמעון בן שטח אומר: הוי מרבה לחקור את העדים. מתוך שאתה חוקרן הוי זהיר בדבריך, שמא מתוך דבריך ישמעו השומעין ויוסיפו עליך שקר מפני הרמאין:

הקראים אימצו את יהודה בן טבאי לעצמם כאנטי תזה לשמעון בן שטח נציג הפרושים.


מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שמעון בן שטח
הזוגות