חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יהושע בן גמלא

כהן גדול שפעל כשש שנים לפני החורבן. תיקן שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ובכל עיר, ומכניסין את הילדים ללמוד בהיותם בגיל 6-7.

יהושע בן גמלא - כהן גדול כשש שנים לפני החורבן. נשא את האלמנה מרתא בת בייתוס שהייתה עשירה (יבמות פ"ד ד'). מרתה נתנה לאגריפס המלך שני קבין של דינרים כדי שימנה את יהושע כהן גדול (יומא י"ח. יבמות ס"א).
היה אוהב תורה, ותיקן שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר ומכניסין אותן כבן שש וכבן שבע, וזכרוהו חכמים לטוב (ב"ב כ"א).
הכין לוחות גורל לשעירי יוה"כ מזהב, והיו מזכירין אותו לשבח (יומא פ"ג ט').
בשנה השניה הודח מן הכהונה, ואת מקומו לקח מתתיהו בן תיאופיל (יוספוס קדמניות מ"ב פ"ט ז').
יהושע וענן הכהן הגדול שקדמהו התנגדו לכניסת האדומיים לירושלים. אחרי שכבשו את העיר לקחו נקמתם מהם, והרגו אותם שנתים לפני החורבן (שם מלחמות ס"ד פ"ה ב').

מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: דוד זולדן
הערה: ע"פ הגמרא ביומא דף י"ח המובאת כמקור בערך, יהושע בן גמלא נתמנה לכ"ג ע"י ינאי המלך דורות רבים לפני החורבן.
עיינו בתוספות מסכת בבא בתרא דף כא עמוד א ד"ה זכור
אמנם ע"פ חידושי הריטב"א שם ד"ה ויהושע יתכן שהיו שני כהנים גדולים שנקראו כך.
מקור ההערה: תוספות מסכת בבא בתרא דף כא עמוד א ד"ה זכור


שם המעיר:
הערה: בהרבה מקורות מופיע ש"המלך" שמינה את יהושע בן גמלא לכהן גדול הוא ינאי, שעשה זאת לאחר שקיבל תרומה נכבדה מאשת יהושע - הלא היא מרתא בת בייתוס. אבל אז מתברר שמרתא בת בייתוס הייתה בזמן החורבן בת 140, שהרי החורבן היה בשנת 70 ומרתא מתה בזמן המצור על ירושלים סמוך לנפילת העיר בידי הרומאים (ע" הגמרא בגיטין), וזה לא יתכן. הניסיון לומר שיש "שתי" מרתות הוא אפשרי, אבל "זה פיתרון קל מדי".
לדעתי בהחלט יתכן שיש כאן שיבוש שאפילו קהתי במשנה יבמות לא שם לב אליו, ופירש המלך - ינאי.
אם המלך הוא אגריפס השני הכל מסתדר!שם המעיר: דוד
הערה: כבר התוספות ביומא (יח. ד"ה עיילא) שמו לב לכך שלא ייתכן שמדובר בינאי המלך (אמנם אותם פחות ענינה הכרונולוגיה, אלא זה שינאי היה כהן גדול ולא ייתכן שמכר את הכהונה הגדולה), והציעו שמדובר בינאי אחר
מקור ההערה: תוספות ביומא


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן