חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יהושע בן פרחיה

נשיא הסנהדרין, מאתים שנה לפני החורבן.

יהושע בן פרחיה - נשיא הסנהדרין בשנת נ"א תק"ס, מאתים שנים לפני החורבן. היה בזמן החשמונאים, בן זוגו של נתאי הארבלי מהזוג השני (אבות פ"א ו').
במחלוקת הראשונה על סמיכת הקרבן ביו"ט הורה שלא לסמוך (חגיגה ט"ז).

כאשר נרדפו הפרושים ע"י ינאי [בנו של יוחנן הורקנוס הראשון ונכדו של שמעון חשמונאי] שהרג את חכמי ישראל ברח לאלכסנדריא (מנחות ק"ט). כאשר גברה יד הפרושים על הצדוקים בקשו ממנו לחזור וכתבו לו:
"מני ירושלים עיר הקדש לכי אלכסנדריא בעלי שרוי בתוכך ואני יושבת שוממה".
אמר: שמע מינה - שלמא הוי (סוטה מ"ז).
ושב לירושלים בשנת ג"א תש"ד, או 56 שנה לפני החורבן.

ישו הנוצרי היה תלמידו, אך קשה להאמין שיהושע ב"פ חי זמן רב כזה, 144 שנה אחר שנבחר לנשיא וגם כאשר נבחר היה בא בימים. אי אפשר לחבר אליו את האגגדה על ישו, שאמרו עליו "לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת, לא כיהושע בן פרחיה שדחפו לישו בשתי ידים (סוטה שם).
נמצא ממנו הלכה אחת: חטים הבאים מאלכסנדריא טמאים מפני אנטוליא שלהן אמרו חכמים אם כן יהיו טמאים ליהושע בן פרחיה וטהורים לכל ישראל (תוספתא מכשירין פ"ג ד').
הוא היה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות (אבות פ"א).
מיוחס אליו המאמר: בתחלת כל האומר לי עלה לגדולה אני כופתו ונותנו לפני הארי, ועכשיו כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של חמין (מנחות ק"ט). מאמר דומה מיוחס ליהודה בן טבאי.

מדבריו
מסכת אבות פרק א משנה ו-ז
יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קיבלו מהם.
יהושע בן פרחיה אומר:
עשה לך רב,
וקנה לך חבר,
והוי דן את כל האדם לכף זכות.
נתאי הארבלי אומר:
הרחק משכן רע,
ואל תתחבר לרשע,
ואל תתיאש מן הפרענות.


מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד איזנשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: שי כהן
הערה: המאירי בהקדמה למסכת אבות כותב שהנוצרים מנסים להצמיד את תאריך מיתת הצלוב לתאריך חרבן ביתינו מתוך מגמתיות ברורה. אולי עדיף להאמין לתאריכים שחכמינו נותנים ולא הנוצרים.
מקור ההערה: הקדמת המאירי למסכת אבות


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
הזוגות