חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יהושפט

בן אסא מלך יהודה בשנים 711-736 לפנה"ס.

הפעולה החשובה שעשה יהושפט היתה שהעמיד שופטים בכל ערי יהודה והזהירם: "ראו מה אתם עושים, כי לא לאדם תשפטו כי לה' עמכם בדבר משפט. ועתה יהי פחד ה' עליכם, שמרו ועשו".

יהושפט - מלך יהודה בשנות נ"א ב"ר-מ"ט (711-736 לפה"ס). בן שלושים וחמש שנה היה במלכו. היה בן אסא, והלך בדרך אביו לעשות הישר בעיני ה', אך לא יכל לבטל את הבמות.
מלך בשנת ארבע לאחאב מלך ישראל, והשלים עמו. הלך לראות את אחאב בשומרון, והתפתה להצטרף לאחאב במלחמה לכיבוש רמות גלעד מידי ארם. במלחמה ההיא נהרג אחאב. בשובו לירושלים הוכיחו יהוא בן חנני החוזה לאמר: "הלרשע לשמור ולשונאי ה' תאהב? " (דהי"ב י"ט ב').
יהושפט התחבר עם אחזיהו בן אחאב, לשלוח אניות לתרשיש ולאופיר להביא זהב. האניות נשברו בעציון גבר, כמו שניבא עליו אליעזר בן דודוהו ממורשה, שאמר לו: "בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך" (דהי"ב כ' ל"ו).
יהורם בן אחאב מלך ישראל כרת ברית עם יהושפט במלחמתו עם מישע מלך מואב. קואליציה זו כללה את מלך ישראל מלך יהודה ומלך אדום, והם התגברו על מואב בזכות יהושפט, כמו שניבא אלישע (מ"ב ג').
כאשר עלו בני מואב ובני עמון למלחמה ביהושפט, התפלל עם כל קהל ישראל בירושלים, והנביא יחזיאל בן זכריה הבטיח לבני יהודה כי ה' יעזור להם מאויביהם. חיל עמון ומואב מתו במגפה ובזזו את שללם (דהי"ב ב').

יהושפט העמיד שופטים בכל ערי יהודה והזהירם לאמור:
"ראו מה אתם עושים, כי לא לאדם תשפטו כי לה' עמכם בדבר משפט. ועתה יהי פחד ה' עליכם, שמרו ועשו, כי אין עם ה' אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שחד" (דהי"ב י"ט ו' ז').
בכל מלכי יהודה וישראל לא מצאנו דברים יקרים כאלה. חז"ל פירשו:
שמא יאמר הדיין מה לי בצער הזה (למה לי להתערב בדין שמא אטעה ואיענש), ת"ל "ועמכם בדבר המשפט" אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות (סנהדרין ג').
את הפסוק ואת יראי ה' יכבד (תהילים פ"ו) דרשו על יהושפט: כשהיה רואה ת"ח היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו וקורא לו רבי רבי מרי מרי (כתובות ק"ג).
יהושפט הבחין כי הנביאים שהתנבאו לפני אחאב היו נביאי שקר, ואמר: האין פה נביא עוד לה'? (שם פ"ט).

מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ממלכת יהודה