חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת יומא

מסכת בסדר מועד. עוסקת בענייני יום הכפורים.

יומא - מסכת בסדר מועד במשנה תוספתא ירושלמי ובבלי, ונקראת "יומא", כי ענייני המסכת סובבים על יום הכפורים שנקרא "יומא רבה" וגם "יומא" סתם. בתוספתא נקראת "יום הכפורים" או "כפורים" (שרירא גאון).
המסכת נחלקת לשמונה פרקים, ובתוספתא לחמשה.
ענייני המסכת: מינוי כהן גדולג והכנתו לעבודת יוה"כ, סדר העבודה, חמשת העינוים של יום הכיפורים.
נוהגין ללמוד משניות מסכת יומא ביוה"כ.

מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן