חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יוסף בכור שור

יוסף בן יצחק בכור שור, אחד מבעלי התוספות, פרשן ופייטן; חי במאה ה- 12 בצרפת. תלמיד רבנו תם ורשב"ם. חיבר פירוש לתורה בדרך הפשט, פיוטים וסליחות.

יוסף בכור שור - אחד מבעלי התוספות, פרשן ופייטן; חי במאה הי"ב בצרפת והיה תלמיד רבנו תם (ספר הישר ע"א) והרשב"ם.

חיבר פירוש לתורה בדרך הפשט, שנמצא בכ"י ליידען בשם "חידושי תורה" שנעתק ע"י אלעזר ב"ר אליהו ונשלם ט"ו אדר א' שנת ק"ס, 1400).
בפירושו נזכרו רש"י, רשב"ם ור' יהודה החסיד. חידושיו מובאים בפירושי רד"ק. יעלינעק הדפיס קצת מפירושיו על בראשית ושמות (לייפציג 1855). ליקוטים משאר ספריו נדפסו ע"י ברלינר בפליטת סופרים (1872).
בכמה דברים סלל דרך מיוחדת בפירוש המקרא. פירושיו מצטיינים בחידושים, ברם שאיפתו המרובה למקוריות הביאה אותו לא פעם לפרש באופן חריף ומפולפל.

מן הקווים האופיינים לפירושו:
תשומת-לב לתכונותיהן של הנפשות הפועלות והסבר מהלך הסיפור על פיהן; השתדלות להרחקת הגשמיות; לימוד זכות על מעשי אבות האומה; ניסיון לקרב את הניסים לדרך הטבע; נתינת טעמים למצוות.
בדרך-כלל הוא רדף אחרי הפשט, אולם יש שאין הוא נמנע מלפרש על פי ההלכה או האגדה גם כשאין הם הולמים את פשט הכתוב. אף אין הוא נמנע מלפרש על-פי גימטריות. ר' יוסף בכור-שור מסמן את סיומה של התקופה הקלאסית של הפרשנות הפשטנית בצרפת.
חומר נוסף על דרכו בפירוש המקרא מלווה בדוגמאות תוכלו למצוא בספרו של ש"א פוזננסקי "מבוא על חכמי צרפת מפרשי המקרא", בפרק על רבי יוסף בכור-שור. סיכום קצר על תולדותיו פרסם מ' גרוזמן ב"שמעתין", חוברת מס' 21-22 (תשכ"ט).

נמצאו ממנו פיוטים וסליחות, אחת מהן מתחילה "ה' אליך עיני ישברו" על קדושי בלוי (BIois) ובריי. "אדון כי תקח מועד" "אדון רב העלילה" "אין לבנון די בער" "אל אלהי האלהים ואדוני" "אלהים ממכון שבתך", והפזמון "יקצתי כמשנתי ואל בית אלוהים באתי".

פרטים על ספריו בקטלוג הספרייה הלאומית:

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):

קווי פרשנות אופיניים לרבי יוסף בכור שור, מאת יהושפט נבו
ר' יוסף בכור שור, פרשן הפשט, מאת יהושפט נבו

מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד איזנשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: אביעד מרקוביץ
הערה: בשיטתו , ניתן לראות כי רבי יוסף בכור שור המשיך את ר"י קרא , בפלג מיוחד של הפרשנות ההגיונית - שנעשת בדרך חשיבה הגיונית ולא בלקיחה ממדרש (יוצא דופן לכך הוא רש"י , שהוסיף קטעי מדרש לדבר. הרב שאול דוד בוצ'קו עוסק רבות בנושא).אורבך כותב בספרו על בעלי התוספות את המאפיינים של שיטה זו לפי דעתו.
מקור ההערה: ידע אישי


שם המעיר: יהושפט נבו
הערה: הערך המובא כאן מיושן ביותר. יהושפט נבו הוציא לאור את פירוש בכור שור לתורה, בהוצאת מוסד הרב קוק תשנ"ד.
יהושפט נבו כתב גם ספר בשם פרשנות המקרא הצרפתית, בהוצאת מיכללת מורשת יעקב תשס"ג.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן