חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יעקב מאורליאנש

מבעלי התוספות, נהרג על קדוש השם בלונדון 3 בספטמבר 1189. תלמיד מובהק לרבנו תם.

ר' יעקב מאורליאנש - מבעלי התוספות, נהרג על קדוש השם בלונדון 3 בספטמבר 1189.
היה תלמיד מובהק של רבנו תם, ולפעמים נקרא בשם רבו רבנו תם.

בשנת 1171 היה באורלינש, אח"כ נקרא להיות רב או ראש ישיבה בלונדון, ונרצח בידי ההמון שהתנפל על היהודים בשעה שהכתירו את המלך ריכארד הראשון, וראשי הקהל באו לברכו והביאו לו מתנות (עמק הבכא, דפוס קראקא 58).
רבנו יעקב נזכר בתוספות ר' יהודה מפאריס, ברכות כ"א: תוספות ישנים ליומא ל"ד. פ"ח. ובתוספות שלנו פסחים ה': יבמות ד'. נזיר נ"ד: כתובות מ"ז. גיטין ח': סנהדרין ל"ה: ע"ז ל"ד. זבחים י"ד: ל"ט. מנחות י':

כתב באורים וגימטריות על גיליונות חומשי תורה, שנכללו בספר פענח לר' יצחק בן יהודה הלוי, ובספר מנחת יהודה לר' יהודה ב"ר אליעזר.
לדעת גראס חבר ר' יעקב גם תוספות לפירש"י עה"ת בשם רבנו תם.

מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן