חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פאלק יעקב יהושע

הרב יעקב יהושע פאלק, רב ומחבר הספר "פני יהושע". קראקא 1680 - 1756)

שימש ברבנות. בשנת 1741 נבחר לרב ראשי בפרנקפורט. כאשר פרצה המחלוקת בין ר' יונתן אייבשיץ ור"י עמדין עמד בצד ר"י עמדין, דבר שעורר את התנגדות הקהילה וגרם לו לעזוב (1750). לאחר נדודים הגיע לווארמש, ושהה שם כמה שנים. חזר לכהן בפרנקפורט, וכאשר לא הרשו לו לדרוש בשבת הגדול עזב בכעס לאופיבאך שם מת. ספרו החשוב והידוע בשם "פני יהושע" ובו חידושים על הש"ס בארבעה חלקים. הספר התקבל כמורה דרך בהבנת התלמוד.

ר' יעקב פולק - רב ומחבר: נולד בקראקא בשנת 1680, ומת י"ד שבט תקי"ד – 1756 – באופיבאך. היה בנו של ר' צבי הירש אב"ד בפפד"מ, ונכד ר' יהושע העשיל, רב בקראקא, בעל מגיני שלמה.

נשא אשה בלבוב ונתמנה שם למשגיח על המלמדים והמורים בבתי הת"ת. נבחר לפרנס העיר והחזיק ישיבה בביתו. בשנת 1702 נהרגו אמו ואשתו ובתו הקטנה בהתפוצצות, והוא ניצל בנס. אח"כ נתקבל לרב בעיר מארלי וליסקא, ומשם נקרא למלא את מקום הרב ר' צבי אשכנזי בלבוב ביום ב' אייר תע"ב (1712).
משם נקרא לרב בברלין בשנת 1731. לאחר שדן לחובה את הגביר פיימל-היינע אפרים, שהיה מראשי העיר, התנכל לו זה והצר צעדיו, עד שהוכרח לעזוב את העיר. התקבל לרב בעיר מיץ בשנת 1734 במקום הרב ר' יעקב באק רישר. בשנת 1741 נבחר לרב הראשי בפרנקפורט. במחלוקת בין ר' יונתן אייבשיץ ור"י עמדין צידד בר"י עמדין, בניגוד לעמדת הקהל בעיר, והוא נאלץ גם הפעם לעזוב (1750). נדד מעיר לעיר עד אשר בא לווארמס, שם שהה כמה שנים. לבקשת גדולי פראנקפורט הסכים לשוב לעיר בשנית לפני פסח תקי"ג (1753) אך מתנגדיו מנעו ממנו מלדרוש בשבת הגדול. הוא נפגע, עזב את העיר ועבר לעיר הסמוכה אופיבאך, שם נפטר אחרי שנים ספורות.

ספריו
ספרו העיקרי הוא "פני יהושע" חידושים על הש"ס בארבעה חלקים. שני חלקים נדפסו בפפד"מ (1752) חלק ג' עם פסק ב"ד חדש בפיורדא (1766), וחלק ד' עם חידושים על טור ח"מ וליקוטים (שם 1780). הספר חשוב מאוד בדרך העיון, החקירה והסברא בביאור ההלכות בסוגיות הש"ס ע"פ הפוסקים ובפרט פסקי הרמב"ם. הספר התקבל כמורה דרך בהבנת התלמוד.
ר' יעקב יהושע מזכיר כי כתב פירוש לתורה. גם בהזכרת נשמות בק"ק פרנקפורט נאמר כי הניח אחריו ברכה חבור עה"ת. ונמצאה תשובתו בשו"ת שב יעקב ח"א סי' מ"ח.

מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד איזנשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: מרדכי סילברשטיין
הערה: עיינו בהקדמת ספר פני יהושע שכתב שאשתו ובתו נהרגו ברעידת אדמה
מקור ההערה: הקדמת ספר פני יהושע


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן