חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יעקב איש כפר סכניא

יהודי-נוצרי, או אחד מהיודעים, חי במאה הראשונה

יעקב איש כפר סכניא - יהודי-נוצרי במאה הראשונה.
פגש את ר' אליעזר בן הורקנוס בציפורי, ואמר לו בשם ישוע בן פנטירי:
כתוב בתורתכם "לא תביא אתנן זונה". מהו לעשות הימנו בית הכסא לכהן גדול? לא אמר לו כלום. ויעקב אמר לו: כך לימדני ישו הנוצרי: מאתנן זונה קובצה עד אתנן זונה ישובו, (מיכה א' ז') ממקום הטינופת באו, למקום הטינופת ילכו. ונהנה מדבר זה (עי' בבלי ע"ז י"ז: קהלת רבה פ"א כ"ד; תוספתא חולין פ"ב כ"ד).
במקום אחר נאמר כי יעקב איש כפר סמאי רצה לרפאות את ר' אלעזר בן דמה שנשכו נחש, ולא הניחו ר' ישמעאל שהיה אחי אמו. אלעזר בן דמה רצה להביא ראיה שמותר, אך לא הספיק להביא ראיה עד שמת. ואמר עליו ר' ישמעאל "אשריך בן דמה שיצאת בשלום ולא פרצת גדרן של ת"ח". ודרשו על זה את הפסוק "מוצא אני מר ממות" - דרשו "טוב" זה אלעזר בן דמה; "וחוטא" זה יעקב איש כפר סמאי (קהלת רבה שם, ירוש' שבת פ"ר סוף).
יתכן שיעקב איש כפר סכניא ויעקב איש כפר סמאי הם שני אנשים שהתערבו באגדות חז"ל, כי שניהם התנגדו לחכמי ישראל.
גרץ רצה להוכיח כי יעקב זה היה המשולח יעקב שנזכר בברית החדשה. לדעת נייבויער היה תלמידו של ישו. אולם כבר דחה פרידלנדר דבריהם, והוכיח מלשונו של מין זה כי לא היה נוצרי אלא אחד מהיודעים. כי יעקב לעג לדברי המקרא, וזה לא היה דרך הנוצרים.

מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן