חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יצחק ב"ר משה מווינא

פוסק. מחבר הספר "אור זרוע". ביהם בערך 1200 - 1270.

תלמיד של ר' יעקב הלבן ור' יצחק ב"ר יעקב הלבן בעל ערוגת הבשם. למד אצל ר' יהודה החסיד, ובמות רבו בשנת 1217 הלך לפאריס ולמד בישיבת ר' יהודה ב"ר יצחק סיר ליאון. שב לאשכנז ללמוד אצל ר' אלעזר בעל הרוקח, ובישיבת אשפיירא, ואחד מתלמידיו היה מהר"ם מרוטנבורג. נתמנה לאב ב"ד בווינא. התגורר בערי זאכסן וביהם. ספרו "אור זרוע" נכתב בסוף ימיו, והוא ספר חשוב בספרות הפוסקים. הספר מסודר לפי המסכתות, דן בסוגיות באריכות ומביא דעות פוסקים. מכריע הלכה בלשון "וכן נראה בעיני אני המחבר".

ר' יצחק ב"ר משה מווינא - פוסק נודע. בעל "אור זרוע", או "ר' יצחק אור זרוע". כנראה נולד בביהם סביב שנת 1200 וחי כשבעים שנה. זקנו היה ר' יצחק ב"ר שלום ממשפחה רמה. רבותיו היו ר' יעקב הלבן ור' יצחק ב"ר יעקב הלבן בעל "ערוגת הבשם".
למד בישיבות בווינא (ומשם נודע בשם "מווינא") אח"כ למד בישיבות אשכנז וצרפת, ובפרט בישיבת רגנסבורג, שם למד אצל ר' יהודה החסיד. במות רבו בשנת 1217 הלך לפאריס ולמד בישיבת ר' יהודה ב"ר יצחק סיר ליאון; שב לאשכנז ללמוד אצל ר' אלעזר בעל הרוקח, ובישיבת אשפיירא אצל ר' שמחה ב"ר שמואל, ור' אליעזר ב"ר יואל הלוי מחבר אבי העזרי.
בווירצבורג היה ראש ישיבה, ואחד מתלמידיו היה מהר"ם מרוטנבורג. אח"כ נתמנה לאב ב"ד בווינא, ומשם נסע והתגורר בערי זאכסן וביהם.

ספרו "אור זרוע" כתב בסוף ימיו, בערך בשנת 1260. הספר הוא ספר חשוב בספרות הפוסקים.

ספרו מסודר לפי סדר המסכתות. הוא נושא ונותן בסוגיות בדרך בעלי התוספות באריכות, מביא דעות הפוסקים שקדמוהו, ומכריע בלשון "וכן נראה בעיני אני המחבר". דרכו להחמיר.

לספר אור זרוע יש מעין הקדמה, קונטרס גדול בביאור רמזי הא"ב בדרך המוסר, כעין ספר האותיות המיוחס לרבי עקיבא. מהקדמתו הקטנה לקונטרסו זה נראה כי קרא את הקונטרס בשם "אור זרוע". (עי' ב"ים של שלמה" לגטין בסדר שמות האנשים סוף אות ע'). הספר מובא בתוס' האחרונים כמו בתענית ג': ובע"ז נ"ח. הספר נתחבר באוסטריה, אך לא היה מצוי לחכמים שם, לא היה לפני מהרי"ל (עי' שו"ת סי' נ"ד), אך היה בידי רבני תוגרמה איטליה ומצרים. ר' אליה מזרחי העתיק ממנו בתשובותיו (ח"א סי' י', ט"ז, ל"ט, נ"ג ונ"ה), ובתשובותיו ח"ב שבספר מים עמוקים (סי' ל"ג ול"ו), ור' בצלאל אשכנזי בתשובותיו (סי' ז').

ר' יצחק חיבר גם ספר תשובות מלבד אלה הנמצאות בספר אור זרוע, והן מובאות בכמה מקומות ובתשובות בנו ר' חיים אליעזר אור זרוע בשם ספר שו"ת (לייפציג 1860). תלמידיו כבדוהו מאוד וקראו לו "הקדוש" (אשרי לתענית פ"ד).

מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן