חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת פסחים

מסכת שלישית בסדר מועד. ויש עליה משנה תוספתא בבלי וירושלמי. המסכת עוסקת בענייני פסח מצרים ופסח דורות פסח ראשון ופסח שני.

פסחים - מסכת שלישית בסדר מועד. ויש עליה משנה תוספתא בבלי וירושלמי. נקראת "פסחים" בלשון רבים, לפי שיש בה עניין פסח מצרים ופסח דורות פסח ראשין ופסח שני.
יש שמחלקין המסכת, וקוראים פסח ראשון לארבעת הפרקים הראשונים העוסקים בדיני חמץ ומצה, ופסח שני מפרק ה' עד הסוף, העוסקים בדיני קרבן פסח (עי' תוס' יו"ט ריש פסחים).

במסכת עשרה פרקים:
א) אור לארבעה עשר, בעניין בדיקת חמץ;
ב) כל שעה;
ג) ואלו עוברין, בעניין ביעור חמץ;
ד) מקום שנהגו, בעניין מנהג איסור מלאכה בערב פסח ודברים שתלוים במנהג המקום;
ה) תמיד נשחט, בעניין שחיטת קרבן התמיד והפסח;
ו) אלו דברים, דברים שדוחין השבת אצל שחיטת הפסח;
ז) כיצד צולין, צליית הפסח ואכילתו;
ח) האשה, המנויים על הפסח;
ט) מי שהיה, פסח שני;
י) ערבי פסחים, איסור לאכול בע"פ סמוך לחשכה, ד כוסות והגדה.


מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן