חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פתוחה, סתומה

סוגים שונים של פרשות הניכרים בדרך כתיבתם בספר התורה. בחומשים המודפסים מופיעה האות פ לציון פרשה פתוחה, והאות ס לסתומה.

חלוקת התורה לעניינים לפי תוכנם היא החלוקה לפרשות פתוחות וסתומות. הצורה של פרשה פתוחה וסתומה מפורטת בשלחן ערוך:
"בצורת פתוחה וצורת סתומה... ירא שמים... יעשה בעניין שבפרשה פתוחה יסיים פרשה שלפניה באמצע שיטה, וישתייר בסופה חלק כדי תשעה אותיות, ויתחיל לכתוב בראש שיטה שתחתיה. ובפרשה סתומה - תמיד יסיים פרשה שלפניה בתחילת שיטה, ויניח חלק כדי תשעה אותיות, ויתחיל לכתוב בסוף אותה שיטה עצמה. ולא ישנה לעשות צורות אחרות, לא לפתוחה ולא לסתומה. (שולחן ערוך יורה דעה רעה:ב).
הצורות של פתוחה וסתומה הן אלה:
ללללללללללללללללללללללללללללללללללל
ללללללללללללללל פרשה פתוחה
ללללללללללללללללללללללללללללללללללל

ללללללללללללללללללללללללללללללללללל
לללללללללללללל פרשה סתומה לללללללל
ללללללללללללללללללללללללללללללללללל

בחומשים מודפסים מסומנת פרשה פתוחה פ וסתומה ס. פרשה פתוחה מסמנת הפסק גדול, וסתומה - הפסק קטן.

חז"ל דרשו את הפרשיות הפתוחות והסתומות: על הפסוק בבראשית מז:כח:
"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה" -
כותב רש"י:
"למה פרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. דבר אחר: שביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו".
בנביאים וכתובים לא דקדקו המדפיסים לרשום ציוני פ' ס'. ומובן כי בתורה הכתובה על הקלף לקריאה בצבור אסור לרשום הציונים, אבל צריכים להניח החלקים.

מנין הפתוחות והסתומות בתורה הוא:
בראשית - פתוחות 43, סתומות 48; ס"ה 91
שמות - פתוחות – 69; סתומות; 95 ס"ה 164
ויקרא - פתוחות 52; סתומות; 46 ס"ה 98
במדבר - פתוחות 92; סתומות; 66 ס"ה 158
דברים - פתוחות 34; סתומות 124; ס"ה 158
בכל התורה פתוחות 290; סתומות 379 ס"ה 669

בנ"ך יש ג"כ פתוחות וסתומות, אך לא נמנו במסורת שלנו. הפסוקים הם חלוקה יהודית מקורית, וכן הסדרים. החלוקה לפרקים אינה יהודית.

מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן