חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נביא

חוזה עתידות ברוח הקודש, ומוכיח את העם בדברי מוסר.

אחד מיסודי הדת הוא לידע שהאל מנבא את בני האדם (רמב"ם יסודי התורה פ"ז א'). אחד מעקרי האמונה לפי הרמב"ם הוא החובה להאמין שנבואת משה רבינו ע"ה הייתה אמתית ושהוא היה אב לנביאים, כמו שנאמר ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים (דברים ל"ד י').
מצוות עשה (תקמ"ז פ' שופטים) לשמוע לנביא אמת כל מה שיצווה שנאמר נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלוהיך אליו תשמעון (דברים י"ח ט"ו).

ארבע מצוות לא תעשה קשורות בנביא (תקי"ז-תק"ך)
שלא להתנבא בשם ע"ז, ולא באה האזהרה בפירוט אך העונש מפורש ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים ומת הנביא ההוא;
שלא לשמוע למתנבא בשם ע"ז שנאמר: לא תשמע אל דברי הנביא ההוא;
שלא לירא ולפחד מלהרוג נביא שקר שנאמר: בזדון דבר הנביא לא תגור ממנו:
שלא לנסות נביא אמת יותר מדאי שנאמר: לא תנסו את ה' אלהיכם נאשר נסיתם במסה (פ' ואתחנן).

מעלות הנבואה לפי הרמב"ם במורה נבוכים


מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
לקט מקורות לפרשת הנביא

מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
סמכות הנביא


נושאים קרובים באתר דעת
נביא