חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נחתום

אופה לחם.

המוכר ככרות לחם ליחידים וקונה תבואה מאיש אחר.
פלטר הוא אופה המוכר לחנוונים ולנחתומים וקונה תבואתו מסוחרים רבים.
פלטר מתרי תלתא גברי זבין, נחתום מחד גברא זבין (ב"מ נ"ו. הר"ן ע"ז פ"ד).
הנחתומים שלקחו תבואה מן עמי הארץ לא חייבו אותן חכמים להפריש אלא תרומת מעשר וחלה שהיא אחד ממאה, ולא מעשר שני (יומא ח':).
הלוקח מן הנחתום מעשר מן החמה על הצוננת ומן הצוננת על החמה, ואפילו מדפוסים הרבה וכו' (ב"מ שם),
הלוקח מן הפלטר מעשר מן כל דפוס ודפוס, דלמא אתי לאפרושי מן החיוב על הפטור, כי הוא מוכר לחנוונים רבים (שם, רש"י).

חז"ל אסרו לאכול פת של גויים משום חתנות (ע"ז ל"ה.) ודוקא של בעלי בתים גויים, אבל פת של פלטר גוי התירו במקום שאין שם פלטר ישראל.
ונהגו היתר אפילו במקום שיש פלטר ישראל, אם הפלטר הגוי עושה פת יפה ממנו, או ממין אחר שאין ביד פלטר ישראל משום חשיבות, שהיא כמו שעת הדחק. ונהגו היתר אפילו אם הפת נלוש בביצים, או שביצים טחים על פניו. אבל רקיקים שאופים על מחבת ומושחים אותו בשומן - אסור (יו"ד סי' קי"ב בהגהה).


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן