חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ניקור

הוצאת החלקים האסורים באכילה מן הבהמה שנשחטה כהלכה.

המונח משמש בעיקר להסרת החלב האסור עם הגידין האסורים מבשר כשר לפני המליחה ע"י דקירת וחתיכת הסכין.
צריך לדקדק שהמנקר יהיה נאמן, ובפרט בניקור אחוריים שצריכים בקי ומוחזק בכשרות, ואין סומכים על הטבח לנקר הבשר ספני שהוא נוגע בדבר (עי' יו"ד סי' ס"ה י"ד).
אבי השל"ה הזהיר את בניו שלא לאכול מבשר אחוריים של בהמה אם לא שניקר אותה צדיק וישר מוחזק ומומחה, ואע"ג דרוב המצויים אצל ניקור מומחין הם מ"מ טוב להחמיר, כי גם למדו גדול אינו יכול לבאר זה מתוך הספר (של"ה דף ע"ז ע"א).
ונוהגים שלא למכור בשר אחוריים ליהודים במקומות שמצויים גויים לקנות אותו, מפני שקשה מאוד הניקור הזה אפילו לבקיאים.

מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן