חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נקימה ונטירה

נקימה – גמול שגומלים לאדם על מעשה שעשה. נטירה: זכירת מעשים רעים שאדם עשה.

לא תקום ולא תטור את בני עמך (ויקרא י"ט י"ח).
נקימה היא עשייה של מעשה בפועל אפילו לגמול רעה תחת רעה,
ונטירה היא בלב אפילו לגמול טובה תחת רעה בכונה של נקמה.
תניא
איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה?
נקימה,
אמר לו: השאילני מגלך, אמר לו: לאו.
למחר אמר לו הוא: השאילני קרדומך,
אמר לו: איני משאילך כדרך שלא השאלתני אתה. זו היא נקימה.

ואיזו היא נטירה?
אמר לו: השאילני קרדומך
אמר לו: לאו,
למחר אמר לו: השאילני חלוקך
אמר לו: הילך, איני כמותך שלא השאלתני. זו היא נטירה (יומא כ"ג. סמ"ק סי' ח').
יש נקימה ונטירה מותרת. כגון ת"ח הנוקם ונוטר בענייני שמים. ע"ז אמרו כל ת"ח שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו ת"ח (שם). ופירש רש"י: שאינו נוקם בסתר, אלא מראה את מה שהוא חושב.

במקום שאי אפשר למחות חייב ת"ח להיות מן הנעלבים ואינן עולבין.

מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
נקמה