חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

משנה תורה – מפרשים

רשימת נושאי הכלים לספר "משנה תורה" לרמב"ם

תוכן
הראב"ד - ר' אברהם בר דוד מפושקיירא
מגדל עוז - ר' שם טוב אבן גאון
מגיד משנה - ר' וידאל די טולושא
יקר תפארת -הרדב"ז, ר' דוד בן זמרא
כסף משנה - רבי יוסף קארו (מחבר "שולחן ערוך" ו"בית יוסף")
לחם משנה - רבי אברהם די בוטן
משנה למלך - ר' יהודה רוזאנס
סיכום

הראב"ד - ר' אברהם בר דוד מפושקיירא
נולד בנרבונה שבצרפת (1120-1189). מפורסם בכינויו "הראב"ד בעל ההשגות", או "הראב"ד השלישי". פרסומו בא לו מהשגותיו להלכות הרי"ף, מהשגותיו על "ספר המאור" לרז"ה, ר' זרחיה הלוי, ובעיקר מהשגותיו על הספר "משנה תורה" לרמב"ם. כלל מקובל בין מפרשי הרמב"ם הוא שבכל מקום שהראב"ד לא השיג על הרמב"ם, הרי הוא מסכים עמו.

מגדל עוז - ר' שם טוב אבן גאון
חי בספרד בתחילת המאה ה-14. היה תלמידו של הרשב"א. עיקר מגמתו להגן על הרמב"ם מהשגותיו של הראב"ד. היה הראשון שציין את מקורותיו של הרמב"ם, והוא מביא גם מהתשובות שהשיב רמב"ם לשואליו.

מגיד משנה - ר' וידאל די טולושא
חי בספרד במאה ה-14. היה חברו של הר"ן - רבנו נסים בן ראובן. בפירושו ל"משנה תורה" הוא מבאר עניינים קשים, מראה את מקורותיו של הרמב"ם, ומסביר את סדר הספר. לא תמיד הוא מסכים עם רמב"ם, ולפעמים הוא מקבל דעות הנוגדות את דבריו. פירש שישה מספרי היד החזקה: ג, ד, ה, יא, יב, יג.

יקר תפארת -הרדב"ז, ר' דוד בן זמרא
נולד בספרד בשנת 1480. גלה בימי הגירוש ועלה לארץ. בשנת 1513 עבר לקהיר וישב בה ארבעים שנה. החזיק ישיבה גדולה, ובין תלמידיו היה האר"י ז"ל. חזר לירושלים, ומשם עבר לצפת להיות בחברת ר' יוסף קארו והמבי"ט (ר' משה מטראני). בצפת ישב עשרים שנה, עד למותו בשנת 1574. חיבר חידושים על "משנה תורה", שהשלימו את החלקים החסרים ב"מגיד משנה". כמו כן חיבר ספרים רבים ו-2400 תשובות.

כסף משנה - רבי יוסף קארו (מחבר "שולחן ערוך" ו"בית יוסף")
נולד בספרד בשנת 1488. בהיותו בן 4 גורש עם מגורשי ספרד ועבר לתורכיה, משם עבר לבולגריה, ולבסוף עלה לארץ, וישב בצפת. הספר "כסף משנה" עוסק בגילוי מקורות הרמב"ם, מיישב את השגות הראב"ד ומתדיין עם "מגיד משנה".

לחם משנה - רבי אברהם די בוטן
נולד בתורכיה בשנת 1545. שימש ברבנות בסלוניקי, והיה תלמידו של ר' שמואל די מדינה (הרשד"ם). הספר עומד על מקורותיו של הרמב"ם, ומיישב סתירות בינו לבין התלמוד. בהלכות תפילה יא:טו הוא כותב: "היום, ד' לאדר שנת השל"ה, הגיע לידי פירוש הרב הגדול מוהרי"ק ז"ל (ר"י קארו) על רבנו ז"ל, וראיתי שיש בו הרבה דברים אשר עיינתי והקשיתי בהלכות שכתבתי עד עתה. ומכאן והלאה לא אכתוב אלא הדבר המחודש אשר לי".

משנה למלך - ר' יהודה רוזאנס
שימש ברבנות בקושטא, ונחשב לראש רבני תורכיה. ספריו נערכו סמוך לפטירתו ונדפסו על ידי תלמידו ר' יעקב קולי. בספרו הוא מחדש חידושים על "משנה תורה". נפטר בשנת 1727.

פירוש להלכות קידוש החודש
המפרש מציג עצמו כ"עובדיה בן ר' דוד נכד ר' עובדיה".

סיכום
ההערכה הגדולה ל"משנה תורה", בצד ההתנגדות לו, גרמו לכתיבת מספר רב ביותר של ספרים העוסקים בספר. יותר מ-350 ספרים נכתבו על הרמב"ם, המקשים עליו ומפרשים אותו, ובעיקר עוסקים במקורותיו. הספרות שנכתבה סביב "משנה תורה" הביאה לתוצאות הפוכות מאלה שרצה הרמב"ם: במקום שיהיה לספר סיכום שלומדים אותו לבדו, הפך הספר להיות בסיס לעיון ולהשוואה לספרים אחרים. בזכות "משנה תורה" נתעשרה ספרות ההלכה בספרים רבים, הממשיכים להיכתב עד ימינו.

מקור הערך: איזנברג דומוביץ, מתוך "תורה מסיני",


הערות לערך:
שם המעיר: בכור דזורייב
הערה: עניינם של השגות הראב"ד אינם אלא להעיר ולןהראות פנים אחרות מפסקי הרמב"ם- מגמתו להראות שהדברים הפסקניים של הרמב"ם, שהביאם ללא מקור, אינם פשוטים וברורים. לא הייתה לו מטרה להעיר בכל מקום שחלק עליו להלכה, ולכן מש"כ "כלל מקובל" וכו', לענ"ד אינו נכון. וכמדומני שכ"כ הראב"ד עצמו בהקדמה להשגותיו שלא בא אלא כמעיר.
מקור ההערה: ידע אישי


שם המעיר: בכור ידיד דזורייב
הערה: בנוגע לדברי המשנה למלך,יש מאחרוני זמנינו שהעירו בכמה מקומות על דברי רבנו המשל"מ שהאריך במקום שהיה צריך לקצר. אך יש לעיין בהקדמה שמבואר שם שהחיבור לא היה מתחילה על הרמב"ם כי אם ליקוט שעבר עריכה של תלמידו ר' יעקב כולי.


שם המעיר: הראל
הערה: יעוין בהקדמת הרב קאפח לשו"ת תמים דעים שמנה כמה וכמה מקומות שהראב"ד בתשובותיו חלק על הרמב"ם ובכל זאת אין השגה על פסקי הרמב"ם במשנה תורה, ומחזק את דברי החכם השלם מהר"ר בכור נר"ו.
מקור ההערה: דברי הרב קאפח


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
משנה תורה לרמב"ם


נושאים קרובים באתר דעת
משנה תורה