חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

סיון

החודש השלישי מניסן והתשיעי מתשרי.

החדש השלישי מניסן והתשיעי מתשרי. והוא לעולם בן שלשים יום, ויש בו יום אחד ר"ח. ר"ח סיון חל רק בימי אגד"ו (או"ח סי' תכ"ח). יום ב' בסיוון, קורין יום המיוחס לפי שעומד בין ר"ח ובין שלשת ימי הגבלה (עי' תענית י"ח). הואיל והוא בין שני ימים טובים - הוא נחשב כיו"ט.

עוד טעם:
שאותו יום יחול בו לעולם יום הכיפורים המיוחס (טעמי המנהגים ע"ג ע"ב, וספר מטעמים 43).

מר"ח עד אחר אסרו חג של שבועות (ח' סיון) אין אומרים תחנון, ולפי מנהג האריז"ל אין אומרים עד י"ב בו, כי חג שבועות יש לו דין תשלומין כל שבעה לשלמי חגיגה, ולכן נוהגים בהם קצת יו"ט.

כ' בסיוון, יום של פרעות בהיסטוריה שלנו:
הרביעי בשבת, עשרים בסיון ד"א ותתקל"א,(1171) קיבלוהו כל קהילות צרפת ואיי הים ורינוס ליום ספד ותענית מרצון נפשם, ובמצות הגאון רבינו יעקב בן הרב ר' מאיר אשר כתב אליהם ספרים והודיעם, כי ראוי הוא לקבע בו צום לכל בני עמנו, וגדול יהיה הצום הזה מצום גדליה בן אחיקם "כי יום כפורים הוא".
זה לשון רבינו אשר כתב, וכן נכון וכן קיבלו היהודים. ופיוט "חטאנו צורינו" מיוסד על זה, ככתוב בו כל המקרה הרע, ולמעלה הוא כתוב בסליחות על גזרת בלוייש, וצדקת כל שמסרו עצמם על יחוד השם תעמוד לישראל סלה .( א"מ הברמן, ספר גזרות אשכנז וצרפת, עמ' קכ"ו).

גם בשנת ת"ח (1648)נחרבו שני קהילות גדולות באותו היום כמו שכתוב בסליחות שחבר בעל השפתי כהן. גם נוהגין להתענות כ' סיון בכל מלכות פולין נהרא נהרא ופשטיה רפא שבריה כי מטה.( מגן אברהם, או"ח, סימן תק"פ, ס"ק ט'.) הסליחות מופיעות בסידור "אוצר התפילות".

ע”ע שבועות.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
דיני חודש סיון


מקור הערך: אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין; אורי קלרמן

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
שבועות