חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

סכנה

מצב בו יש אפשרות להיפגע או ליהרג.

אדם לסכן נפשו כמו שאסור לאבד עצמו לדעת. המסתכן שלא לצורך עובר על 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'.
אמרו חז"ל כי סכנה חמורה מאיסור, ויש לחשוש יותר לספק סכנה מאשר לספק איסור. לכן אסור ללכת תחת קיר נטוי או סולם רעוע, ואין נכנסים לחורבה מפני המפולת ברכות נ'.).
אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שמא עושים לו נס, שמא אין עושים לו נס וכו' (שבת ל"ב.), וכן אסרו לצאת יחידי בלילה במקום סכנה (פסחים קי"ב.).
לא יניח פיו על קלוח המים לשתות מחשש סכנה. אסור לחתוך על גבי היד משום סכנה (ברכות ח':).
אין מסיחין בסעודה שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי סכנה (תענית ה':).
צריך להזהר משתיית מים מגולים במקום ששכיחים נחשים.
לא יאכל בשר ודגים ביחד מפני שקשה לצרעת.
אסור לאכול בידים מזוהמות או בכלים מלוכלכים שנפשו של אדם קצה בהם, שכל אלו הן בכלל אל תשקצו את נפשותיכם.

יש לברוח מן העיר בשעת מגפה (תשובת מהרי"ל סי' ל"ה).
גויים שאמרו לישראל תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לאו נמית את כולכם, לא יתנו אפילו אם כולם בסכנה. ואם יחדוהו ואמרו תנו לנו פלוני, ואם לא נהרג את כולכם, והנאשם חייב מיתה מטעם הממשלה - ימסרוהו (יו"ד סי' קנ"ז.).

סכנת נפשות בשבת: ספק סכנת נפשות דוחה את השבת (יומא פ"ח) ונקרא מחמיר מי שמיקל בזה (רמב"ן בראש ספרו תורת האדם), ובפרט בחולה שיש בו סכנה.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
הלכות פיקוח נפש, מרדכי הלפרין

מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
דגים עם בשר או עם חלב


נושאים קרובים באתר דעת
פיקוח נפש