חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

איוב בתפיסת רמב"ם

ביאור פילוסופי לספר איוב על פי רמב"ם, וסיכום דעת שלושת רעי איוב, אליהוא ודבר ה' מן הסערה.

ספר איוב כולל דיון בשאלות היסוד של הקיום האנושי: שאלת הצדק ותגמול; יכולת הבחירה החופשית של האדם ומידת שליטתו בגורלו.

לא יפלא שכל דיון פילוסופי בנושאים אלה מגיע, בסופו של דבר, לדיון בספר איוב ובמסקנות העולות מן הספר.

בעיון זו ננתח את ספר איוב בעקבות דבריו של רמב"ם, במורה נבוכים חלק שלישי.

מי היה איוב?
רמב"ם מתחיל את הדיון בספר איוב בשאלה שהיא לכאורה טכנית: מי היה איוב? האם היה? היכן היה? בדיון שבגמרא על כתבי הקודש וזמנם, מובאת דעתו של ריש לקיש האומר "איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה". הדעות האומרות שאיוב היה אדם ממשי, חי ונושם, משבצות את איוב בתקופות הסטוריות שונות ורחוקות: יש שאמר שאיוב היה בימי האבות, יש שאמר שהיה בימי משה, יש שאמר שהיה בימי דוד, ויש שאמר שהיה מעולי בבל. ריבוי דעות אלה, כותב רמב"ם, מחזק את הדעה הראשונה, האומרת כי איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה.

אם איוב הוא משל - מהו הנמשל של משל מורכב זה? הנמשל הוא מבוכתם של כל המעיינים מבני אדם. אנחנו הנמשל! איוב סובל ואינו יודע מדוע - אנחנו שואלים את עצמנו את אותה שאלה עצמה: מדוע קרה לי דבר זה?! אם איוב הוא משל, הרי שהוא מקיף עולם ומלואו - כולנו יושבים עם איוב, מגרדים פצעינו בחרש, ושואלים את עצמנו: מדוע מתנהלים חיינו כפי שהם מתנהלים? מדוע מתנהלת ההסטוריה כפי שהיא מתנהלת? מי יכול להסביר לנו את המתרחש סביבנו?

משל זה, כותב רמב"ם, אינו משל כשאר משלים. זהו משל שנתלו בו פליאות, ודברים שהם כבשונו של עולם. במשל זה התבארו ספקות גדולות, ונגלו ממנו אמיתות שאין למעלה מהם.

רמב"ם מפנה את תשומת לבנו לארצו של איוב. "איש היה בארץ עוץ". היכן ארץ עוץ? עוץ הוא שם אדם: נחור אחי אברהם קרא את בנו בכורו בשם "עוץ". אבל "עוץ" נגזר מהמילה "עצה". וכאילו אומר לך הכתוב: עוץ עצה, בחן את סיפורו של האיש, והסק ממנה מסקנות לעצמך, לחייך.

מהן התכונות שהכתוב מונה בו באיוב? "איש תם וישר וירא אלוהים וסר מרע". להיות אדם ישר וירא אלוהים זו מחמאה לא קטנה. אבל מדוע חסרה תכונה אחרת, מרכזית יותר: מדוע לא הוזכר כי היה האיש חכם או מבין ? מדוע מתמקד ספר איוב דווקא באיש תם?

לשאלה זו, משיב רמב"ם, קל למצוא תשובה. אילו היה איוב חכם, מבין או משכיל, לא היה סיפור המעשה מתפתח. אדם חכם היה יודע למצוא את התשובה לשאלות שנשאלו בספר. רק איש תם שואל את השאלות האלה. רק התם מתלבט בשאלות הצדק והגמול.

מה קורה לאיש התמים הזה? הוא מפסיד בזה אחר זה את רכושו, את בניו, ואת בריאותו. אלה הם שלשת המעגלים שחיי אדם מוקפים בהם. הוא מפסיד את המעגל החיצוני, את רכושו. ועדיין הוא מחזיק מעמד. הוא מפסיד את בניו, את משפחתו, את המשכיותו, והוא מחזיק מעמד. והוא מפסיד גם את בריאותו, את עצמו, את קיומו. ועדיין הוא מחזיק מעמד.

אויבו של איוב הוא השטן. מיהו השטן? מה כוחו? התיאור שבתחילת איוב אינו מסביר לנו פנים. קשה להבין מה הוא מסמל. רמב"ם מביא את מאמרו של רבי שמעון בן לקיש "הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות". השטן הוא השלילה, הטעות. רמב"ם מוסיף ומצטט: "תנא: יורד ומתעה, עולה ומשטין, נוטל רשות ונוטל נשמה". עכשיו יש בידינו מפתח להבין מהו השטן. המילה נגזרת מגזרת "שטה מעליו ועבור", נטייה מדבר, סטייה, הליכה בדרך הטעות. השטן הוא השיקול המוטעה, הוא הטיעון ההופך טוב לרע ורע לטוב. הוא מטעה, ולבסוף הוא המעניש. העונש אינו בא מן החוץ. הטעות היא היא הגוררת אחריה את העונש.

ביד השטן נמסר איוב. ביד הטעות, ביד הספק, ביד אי ההבנה.

דבריו של איוב
איוב הוא הפותח בדברים. הוא הפגוע, והוא המבקש מענה. טענותיו של איוב, כותב רמב"ם, זהות להשקפה של אריסטו. למען הדיוק דבריו הראשונים של איוב אינם טענה כפי שאנו מבינים בקריאה ראשונה. איוב קובע עובדה, ועל פיה אין לו בעצם טענה נגד איש. איוב קובע כי אין הבדל בין צדיק ורשע:
אחת היא, על כן אמרתי: תם וישר הוא מכלה.
אם שוט ימית פתאום - למסת נקיים ילעג
פירוש הדברים: אם יבוא שוט פתאום, ימית את כל מי שימצא, ואין הבדל בין צדיק ורשע. או:
זה ימות בעצם תומו, כולו שאנן ושליו,
עטיניו מלאו חלב...
וזה ימות בנפש מרה, ולא אכל בטובה,
יחד על עפר ישכבו, ורימה תכסה עליהם.
מדוע אין הבדל בין צדיק לרשע? מדוע אל לו לאדם לחפש גמול צדק במתרחש סביבו? בעניין זה איוב הוא אריסטוטלי, כותב רמב"ם. איוב חושב כי האלוה משגיח על הקוסמוס, על כוכבי השמים; הוא נותן כח לכדור הארץ להסתובב, לירח להאיר. להתבונן במעשי האדם, טוען אריסטו, זאת למטה מכבודו של האלוהים. הוא בז לקטנות. אין הבדל אצלו בין חתול שטרף עכבר, לבין אריה שטרף נביא. גדול הוא מכדי לעסוק בקטנות כמו בני אדם וגורלם.

כך מתחיל איוב את הויכוח. רמב"ם מזכיר את מאמר החכמים שזה הדעת של איוב הוא בתכלית הרע, אמרו: עפרא בפומיה דאיוב. (בעברית יותר גסה: הלוואי שימות איוב!)

מדוע הגיע איוב למסקנה זו? הוא מתחיל מהסוף: אני סובל. לפי מעשי לא ראוי שאסבול. מסקנה: הסבל אינו תוצאה של החלטה אלקית. מסקנה: האלוה אינו משגיח על הנעשה בעולם. הבעיה הפרטית הפכה להיות נקודת מוצא להשקפת עולם.

אליפז
אל מול איוב מתייצב אליפז. רמב"ם רואה באליפז את המיצג את דעת תורתנו. את האמת. טענתו של אליפז פשוטה מאוד. קלה לניסוח וקלה להבנה.
הלא רעתך רבה, ואין קץ לעוונותיך
ובניסוח אחר:
הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תהלה,
אף כי שוכני בתי חומר, אשר בעפר יסודם.
אתה חושב, טוען אליפז, כי אתה צדיק. אבל אתה כל כך קטן, והדרישות מן האדם כל כך גדולות, עד כי הרגשתך כי אמנם טוב ושלם אתה, הרגשה זו אין לה כל הוכחה. "כל דרכיו משפט", וכל מעשה האלוקים בדין. ואם אין האדם מבין את הסיבות לגורלו - הרי חוסר ההבנה מעיד רק על קוצר הדעת של האדם, ולא על חוסר הצדק של מעשי האלוהים.

אליפז אמר מה שאמר, אבל איוב אינו משתכנע. השנים התחפרו בעמדותיהם: איוב טוען: אני יודע כי צדיק אני. אליפז אומר: האדם אינו יכול להבין הכל. אתה בוודאי טועה. ואיוב חושב בלבו: אינני טועה. יודע אני כי צדיק אני.

בלדד
וכאן מצטרף לדיון בלדד. בשיבוץ שמשבץ רמב"ם את הדעות באיוב אל מול הדעות בפילוסופיה, מקומו של בלדד הוא עם המועתזילה - זו אסכולה בפילוסופיה הערבית. מה אומר בלדד?
אם זך וישר אתה, כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך,
והיה ראשיתך מצער, ואחריתך ישגה מאוד
מה מרמז בלדד בדבריו? לדברי בלדד יש שני מקומות גמול: גמול בעולם הזה, וגמול בעולם הבא. אם אתה סובל עכשיו, אין הדבר סופי. יבוא גמול למעשיך, תקבל שכר, בעולם הבא.

הסבר זה התולה כל דבר בגמול בעולם הבא, ומתעלם מהנעשה בעולם הזה, כותב רמב"ם, הוא הוא ההסבר של המועתזילה. אסכולה זו פירשה כל דבר כנובע מחכמתו של האל. אם כל דבר נובע מחכמתו של הבורא, צריכים אנו לראות צדק וחכמה בכל הנעשה סביבנו. דבקות זו ברעיון כי לכל דבר ניתן לתת הסבר הגיוני וצודק הביאה את המועתזילה לנתק את עולם הגמול מן העולם הנראה. אנו רואים משהו, אבל הגמול האמיתי בעולם הבא. אסכולה זו הגיעה עד כדי כך שבראותה אי צדק בעולם החי הסבירה אותו במושגים של עולם הבא. מדוע טרף החתול את העכבר שלא חטא? ישיבו אנשי המועתזילה: אל דאגה: העכבר יקבל שכרו בעולם הבא!

צופר
מול המועתזילה ניצבת אסכולה אחרת, האשרעיה. לאסכולה זו מצמיד רמב"ם את שיטתו של צופר. מה טוען צופר לאיוב?
מי יתן אלוה דבר, ויפתח שפתיו עמך,
ויגד לך תעלומות חכמה, כי כפלים לתושיה...
החקר אלוה תמצא, אם עד תכלית שדי תמצא?
צופר אומר לאיוב דברים קצרים: אתה אינך מבין מאומה. האדם איננו מבין מאומה. אל תשאל שאלות, אין לך סיכוי לקבל תשובות.

ומה מסתתר מאחרי עמדה זו? רמב"ם כבר אמר: צופר מייצג את האשרעייה. אסכולה זו אמרת: כל הנעשה בעולם נעשה על פי רצונו של האלוהים. אין אנו מבינים רצון זה, ואנו רק יודעים כי הוא קיים. האשרעייה הגיעה על פי הנחתה לאבסורדים מרחיקי לכת: אם הכל הולך אחר רצונו של האל, אזי גם כל פעילות שבטבע היא לפי רצונו. כל עלה שנפל מן העץ בזמן השלכת נפל למקום שנקבע לו מראש! ובעלי החיים - כל צעד שלהם מחושב מראש ומוחלט מראש. והאדם - גם הוא כפוף לרצון האלקי, ואין לו יכולת להחליט החלטות. כאן הגענו לקו האדום: אם האדם אינו יכול להחליט כלום, וכל מעשה ממעשיו מוכתב על ידי הרצון האלקי - מדוע הוא מקבל שכר על מעשיו ועונש על חטאיו, האם המריונטה, הבובה בתאטרון הבובות מקבל שכר על כך שעשתה מראש שהחוטים שהיא קשורה בהם הורו לה לעשות? והאם היא מקבלת עונש על כך שהחוטים משכו אותה לכוון לא נכון?

האשרעייה יאמרו: באמת אין משמעות לשכר ולעונש, כי גם המעשה וגם השכר נובעים מרצונו של האלוהים, וגם השכר וגם העונש, גם הסבל וגם ההנאה נובעים מרצונו של האלוהים, ואין לחפש כל הסבר לרצון זה.

צופר, טוען רמב"ם, מייצג אסכולה זו. הוא אומר לאיוב: אינך מבין מאומה. הכל הולך אחר רצונו של האלוהים. הוא רצה שתסבול. קבל את רצונו ותשלם עמו.

אליהוא
כאן מתערב בשיחה אליהוא. מה חידש אליהוא, שואל רמב"ם? ותשובתו: אליהוא חידש רעיון אחד, רעיון שלא נאמר עד כה בשיחה. אליהוא מעלה את רעיון ההצלה. הוא מזכיר עניין שכולנו מכירים אותו, וכולנו נפעמים בכל פעם שאנו פוגשים בו. אדם חולה אנוש, ונוטה עד שערי מוות. הרופאים מתייאשים ממנו. המשפחה מתייאשת. ופתאום, בלא הסבר, בלא סיבה נראית לעין, החולה מתאושש, ניצל, וחוזר לאתנו. מדוע? אין יודע. אליהוא מסביר מדוע:
אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף,
להגיד לאדם ישרו. ויחוננו, ויאמר:
פדעהו מרדת שחת, מצאתי כופר".
אליהוא אינו עונה, לפי דברי רמב"ם אלה, אלא מוסיף את אלמנט ההצלה, את אלמנט התקווה.

דבר ה' מן הסערה
את האקורד האחרון בויכוח נותן דבר ה' מן השערה. ה' אינו מדבר עם איוב על עניני שכר ועונש. דבר ה' מביא שרשרת של דוגמאות מן העולם שלנו: מן הכוכבים והמזלות, מבעלי החיים והשוחה והמעופף, מן הלוויתן, - מכל הדברים שאנו רואים סביבו ואין אנו מבינים את מהותם ואת דרך בריאתם. אבל הוא ברא אותם, הוא יודע אותם. והמסקנה:
כי עיניו על דרכי איש, וכל צעדיו יראה,
אין חושך ואין צלמות להסתר שם פועלי אוון".
דבר ה' לאיוב מסביר את המרחק הגדול שבין האדם לבין האלוהים. האדם יודע, והאלוהים יודע; האדם משגיח על רכושו, והאלוהים משגיח על בריותיו. ובכל זאת - מה גדול המרחק ביניהם! אין דמיון בין מעשי האדם למעשי האלוהים. אין דמיון בין הבנת האדם להבנת האלוהים.

ומהו סיכום ספר איוב, לפי רמב"ם?
- כשידע האדם את ההבדל שבין מעשי האלוהים למעשיו הוא, יקל עליו כל מקרה, ולא יוסיפו לו המקרים ספקות על האלוה... אבל יוסף עליו אהבה...
איוב למד לאהוב את האלוהים. ועוד יותר מזה: הוא גם למד את גבולות יכולתו.

לעיון נוסף:

פירוש הגיוני לספר איוב / אהרן קמינקה
הטקסט של הרמב"ם במורה נבוכים:
ספר איוב - סיכום פילוסופי / רבי יוסף אלבו


מקור הערך: יהודה איזנברג


הערות לערך:
שם המעיר: H3L6I.WINDOWSLIVE.COM
הערה: ניתן לומר שהרמב"ם מייחס את המושג "שטן" לכח המדמה ולעיתים המשטה שבאדם,שללא ביקורת שכלית מוביל לעיתים את בעליו למצבים שתוצאיתהן חמורות.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן