חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ראיון

מצווה על כל זכר להראות בבית המקדש בשלוש הרגלים. בזמן זה היו מביאים קורבן שנקרא "עולת ראיה".


ראיון - מצווה על כל זכר להראות בבית המקדש בשלוש הרגלים,
שנאמר:
שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון ה' (שמות כ"ג י"ז, דברים ט"ז ט"ז).
מהו ראיון? ר' יוחנן אמר ראיית פנים בעזרה (חגיגה ז'.).
ספר החינוך מצוה תפט
נצטוינו להראות כל זכר בירושלים בבית הבחירה שלש פעמים קבועים בשנה, והן פסח ושבועות וסוכות. ועל זה נאמר [דברים ט"ז, ט"ז], שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלהיך. וענין המצוה שיעלה כל אדם עם כל בן זכר שיש לו שיוכל ללכת לבדו ברגליו למקדש ויתראה לשם.
ומחיוב ראיה זו שיקריב שם קרבן עולה, וזה הקרבן נקרא עולת ראיה, ואין לקרבן זה שיעור אפילו תור אחד או גוזל פוטר.
אמרו זכרונם לברכה [חגיגה ו' ע"ב] שלש מצוות נצטוו ישראל ברגל: חגיגה ראיה שמחה. ועל כל אחת משלש מצוות אלו היו מביאין קרבן. ונקראין קרבן חגיגה, שלמי שמחה, עולת ראיה.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
עליה לרגל מן התפוצות בימי בית שני, שמואל ספראי

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שלוש רגלים - הסבר המושג


נושאים קרובים באתר דעת
עליה לרגל