חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ראשית הגז

הגז הראשון של צאן הניתן לכהן.


ראשית הגז - הגז הראשון של צאן שהיא מתנה לכהן
:
וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם... וראשית גז צאנך תתן לו (דברים י"ח ד').
ראשית הגז אינו נוהג אלא ברחלות (צאן ולא עזים), ואינו נוהג אלא במרובה, שהיא לדעת בית שמאי שתי רחלות ולבית הלל חמש, וחכמים אומרים חמש רחלות גוזזות כל שהן.

וכמה נותנים לו? משקל חמש סלעים ביהודה שהן עשר סלעים בגליל. הצמר יהא מלובן –לאחר ניקויו - כדי לעשות ממנו בגד קטן.
הלוקח גז צאנו של נוכרי פטור מראשית הגז (חולין פי"א א). ופוסקים הלכה כר' אלעאי שאמר ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ (שם קל"ו.). אין לראשית הגז שיעור מן התורה, ומדברי סופרים לא יפחות מאחד משישים.
גם הלוים חייבים ליתן ראשית הגז לכהן.

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
מתנות כהונה