חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שבת שירה

שבת שקוראים בה את פרשת בשלח ובו שירת הים.

שבת שירה - פרשת בשלח שיש בה שירת הים. פרשת בשלח חלה בשבת שלפני חמישה עשר בשבט, או בשבת שחל בו חמישה עשר.
ונוהגין לפזר זרעונים לציפורים בשבת שירה.
ההסבר לכך הוא באגדה על שכר המגיע לציפורים. וזה סיפור המעשה: בפרשת בשלח מופיע סיפור המן ירידת המן במדבר. בהמשך סיפור המן כתוב הפסוק: 'ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו'. המדרש בילקוט שואל: היה לו לכתוב 'ולא היה', שלא היה שם מעולם. מדוע כתוב 'ולא מצאו'? והתשובה: דתן ואבירם יצאו בלאט בשבת מחוץ למחנה, ופיזרו מן המן שבידיהם במדבר, כדי לעשות פלסתר את דבריו של משה, שאמר 'כי ביום השביעי לא יהיה בו'. העופות אכלו את המן לפני שבאו האנשים ללקוט, ובכך "הגנו" על משה. לזכר זה נותנים להם שכר בשבת שירה, שקוראים בה את פרשת המן (מנהגי ישורון צד 134).
טעם אחר: להורות כי הקב"ה המציא לישראל במדבר מזונותיהם בלא עמל ויגיעה כצפרים ועופות שמוצאים מזונותיהם בכל מקום (אור פני משה לבעל חתם סופר, טעמי המנהגים לקוטים כ"א ע"ב).

מקור הערך: על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין


הערות לערך:
שם המעיר:
הערה: בעל 'אור פני משה' אינו ה'חת"ם סופר', אלא רבי משה הסופר מפשבורסק, תלמידו של רבי אלימלך מליז'נסק, שהיה מגדולי אדמו"רי החסידות. ראו עליו בערך 'משה מפשבורסק', באתר זה.

בברכה, ש.צ. לוינגר


שם המעיר:
הערה: מחבר ספר 'אור פני משה', אינו בעל 'חתם סופר', אלא רבי משה הסופר מפשבורסק, תלמידו של רבי אלימלך מליז'נסק. ראו עליו ב'אנציקלופדיה יהודית - דעת', ערך 'משה מפשבורסק'.

בברכה, ש.צ. לוינגר, ספרן 'יד הרב נסים'


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן