חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שובבים ת"ת

ראשי תיבות של שמות הפרשות שקוראים מפרשת שמות ועד פרשת תצווה.

שובבים ת"ת – ראשי תבות של שמות הפרשיות ש'מות ו'ארא ב'א ב'שלח י'תרו מ'שפטים ת'רומה ת'צוה. בשנת העיבור רגילין לקבוע תענית ואמירת סליחות ביום ה' בשבוע כשקורין הפרשיות האלה. לפי שהשנה ארוכה ויש יותר מחצי שנה בין בה"ב שמתעניין אחר סוכות לבה"ב שמתעניין אחר הפסח (עי' מטה משה בשם מהר"ש).

יש נוהגים להתענות בשנה פשוטה שובבי"ם ובשנה מעוברת מוסיפין ת"ת (מג"א סי' תרפ"ה סוף). ונבחרו הפרשיות שובבי"ם ת"ת לפי שבהם מרומזים תשובה תפילה צדקה ות"ת, והם ארבע רוחות העולם. היינו:
בפרשת שמות יתבאר עניין הגלות וסגופים וימררו חייהם וכל העבודה הקשה הזה למירוק וזיכוך והיא התשובה הנגלית,
פרשת וארא שם יתבאר התשובה שהיא בלב שלם ומדת האמת,
פרשת בא עניין העבודה,
פרשת בשלח עניין התפילה,
פרשת יתרו מתן תורה,
פרשת משפטים דינים,
פרשת תרומה נדבת הלב בצדקה,
פרשת תצוה בעשיית בגדי כהונה לאהרן איש חסיד ושם יתבאר גמילות חסדים (של"ה ש"ו ע"ב).

הסליחות שאומרים בשובבי"ם ת"ת נדפסו עם הסליחות לכל השנה וגם בסדורים מיוחדים. המנהגים שונים לפי המקומות, ר"מ זכות תיקן סליחות לבני אטליה רק במנחה לסדר שובבי"ם ולא לת"ת, ומנהג אשכנז ופולין ביהם ומעהרין לומר סליחות לשובבי"ם ת"ת בשחרית.
ע"ע סליחות; תענית.

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן