חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שיר של יום

אחר תפלת השחר נוהגים לומר שיר של יום, שבו היו הלווים אומרים בבית המקדש.

שיר של יום - אחר תפילת השחר אומרים את השיר שאותו היו הלוים אומרים בבית המקדש כמבואר במסכת תמיד (ובאבות דר"נ פ"א ח', ומס' סופרים פי"ח).
ביום הראשון היו אומרים לה' הארץ ומלואה (תהילים כ"ד), שקונה שמים וארץ ושליט בעולמו יחידי.
בשני היו אומרים גדול ה' ומהולל מאד (תהילים מ"ח), שהבדיל רקיע בין עליונים ותחתונים ונתעלה וישב במרום.
בשלישי היו אומרים אלוהים ניצב בעדת אל (תהילים "ב), שגילה ארץ בחכמתו והכין תבל ליושביה שנאמר ותראה היבשה.
ברביעי היו אומרים אל נקמות ה' (תהילים צ"ד), שברא חמה ולבנה ועתיד ליפרע מעובדיהם. בחמישי היו אומרים הרנינו לאלהים עוזנו (תהילים פ"א), שברא עופות, וכשאדם רואה אותם נותן שבח לשמו.
בשישי היו אומרים ה' מלך גאות לבש (תהילים צ"ג), שגמר מלאכתו ומלך עליהם.
בשביעי היו אומרים מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבת, שכל המלאכות שובתות אז (עי' ראש השנה ל"א.).

המנהג לומר מזמור מיוחד בכל יום הוא מהירושלמי (תענית פ"ד ה).
ר' שמעון בן לקיש בעא קמוי ר' יוחנן מהו לומר שיר בלא נסכים (=בזמן הזה)? א"ל נשמעינה מן הדא, הלוים עומדין על הדוכן. לפיכך נהגו העם לומר מזמורים בעונתן, דתנינן תמן שיר שהלוים היו אומרים במקדש ביום הראשון... (מחזור ויטרי עמ' 712).
ביום שיש בו מוסף היו אומרים שיר של יום בשחרית, ואחר מוסף היו אומרים שיר של מוסף, אבל עכשיו שאין קרבן אין מדקדקין בכך, כי לזכר בלבד עושים (מג"א סי' קל"ב ד), ואומרים את השיר אחרי תפלת מוסף. רק בראש השנה, ביום הכיפורים ובהושענא רבא אומרים שיר של יום לפני תפלת שחרית.

מנהג מצרים לומר מזמורים מיוחדים בימים מיוחדים: בראש חודש 'ברכי נפשי', בחנוכה 'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד', בפורים 'אלי אלי', בחול המועד השיר של מועד, וכל שיר במועדו (נהר מצרים הל' תפילה סי' י"א).
יש הנוהגין לומר שיר של יום וגם שיר מיוחד השייך לענינא דיומא.
מזמורי תהלים הנאמרים אחר התפילה בימים מיוחדים, צילום מסידור עבודת ישראל

בשיטת הגר"א יש שיר מיוחד לכל יום. לצפייה ברשימה המלאה של המזמרים לשיטת הגר"א לחץ כאן: שיר של יום לפי מנהג הגר"א

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: אורי עופרן
הערה: הערך כתוב לפי מנהג האשכנזים בלבד. הספרדים אומרים מזמור של חג ושבת בתוך פסוקי דזמרא בכל שבת וחג. כמו כן יש קהילות אשכנזיות רבות שמקדימות את שיר של יום בשבת למוסף


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן