חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שילוח הקן

לשלוח את האם, ומותר לקחת רק את הביצים או האפרוחים.

כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם, ואת הבנים תקח לך, למען ייטב לד והארכת ימים (דברים כ"ב.).
ואע"פ שמצווה זו היא מצווה קלה, מתן שכרה בצידה: אריכות ימים. קל וחומר למצוות חמורות (חולין קמ"ב.).
אין חובה לחפש קן ולקיים המצווה (שם קל"ט.).
כתב האריז"ל, שהנשמה אינה שלמה אלא אם קיים רמ"ח מצוות עשה. אם כך, צריך לרדוף אחר מצוות אלו, שלוח הקן וראשית הגז ודומיהן (ס' תקנות ירושלים ס"ו ע"א).

שלוח הקן נוהג בכל מקום ובכל זמן, בעוף טהור [=עוף שמותר באכילה] בלבד, שכתוב 'קן צפור'. עוף טהור נקרא צפור, ועוף טמא לא מצאנו שנקרא צפור.
עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, או עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא - פטור משלוח.


מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
לקט מקורות למצוות שילוח הקן

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שילוח הקן - הרחבות