חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שלושת ימי הגבלה

שלושת הימים שלפני חג השבועות.

שלושת ימי ההגבלה - שלושת הימים שלפני חג השבועות נקראים "שלושת ימי הגבלה",
על פי הפסוק והיו נכונים ליום השלישי... והגבלת את העם סביב (שמות י"ט י"א-י"ב).
בתלתא בשבא אמר להו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, בארבעה אמר להו מצוות הגבלה, בחמשה עביד פרישה. ומשה הוסיף יום אחד מדעתו, כי הצווי היה וקדשתם היום ומחר. מאי דריש? היום ומחר, היום כמחר, מה למחר לילו עמו אף היום לילו עמו, ולילא דהאידנא נפקא ליה, ש"מ תרי יומי לבר מהאידנא (שבת פ"ז.).
שלושת ימי הגבלה הם קצת יו"ט ואין נוהגין בהם אבלות של ספירת העומר.


מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן