חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שמן של גוים

איסור לאכול שמן של גויים.

שמן של גויים - אחת מי"ח גזרות שגזרו בית שמאי וב"ה על פיתן ושמנן ויינן ובנותיהן של גויים. רבי ובית דינו נמנו והתירו את האיסור על שמן (ע"ז ל"ה: ל"ו.).

רב לא אכל שמן של גויים אפילו אחר שהתירו רבי. אמר לו שמואל לרב: אכול, ואי לאו אנא כתיבנא עלך זקן ממרא [=אכריז עליך שאתה זמן ממרא] (ירוש' ע"ז פ"ב.).


מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן