חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

תכלת

צבע כחול שצובעים בו את חוטי הציצית מסורת ההפקה של הצבע אבדה במרוצת השנים, ועכשיו נעשים ניסיונות לגילוי החילזון ממנו מופק התכלת.

מצוות ציצית היא לשים פתיל תכלת על כנפות הבגד. במשך השנים אבד הצבע הזה, והציצית הרגילה היא מחוטי צמר לבנים בלבד.
חז"ל תיארו את התכלת כצמר צבוע שמראהו כעין הרקיע: תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לאבן ספיר (חולין פ.מ.).
בגדי הכהנים היו מעורבים בצמר תכלת, ובציצית היה פתיל תכלת (במדבר ט"ו ל"ח).
נאמר 'וראיתם אותו (פתיל התכלת) וזכרתם את כל מצוות ה'' (שם), כי הוא מעורר לזכירה ע"י צבעו.
צבע התכלת נעשה מדם החלזון, וצריך שתהא הצביעה קיימת ולא ישתנה מראיה. כבר בימי התלמוד לא הייתה התכלת מצויה, וקשה היה להבדיל בין תכלת אמיתית לבין "קלא אילן" שהוא תחליף זול של התכלת.
כיוון שהלבן אינו מעכב את התכלת, ואפשר שכל החוטים יהיו לבנים, התבטלה למעשה מצוות תכלת, והציצית המצויה עשויה חוטי לבן בלבד.

חידוש מצוות התכלת
תמצית סקירתו של ד"ר ישראל הכהן זיידרמן לגבי התכלת וזיהויה המחודש:

השלבים בחיפוש התכלת היו אלה:
א. הרב ליינר מרדז'ין, גילה את התכלת בחיפושיו באיטליה. הוא חיבר שלושה ספרים בנדון, וחסידיו הפיקו את התכלת וצבעו את ציציותיהם בצבע זה.
ב. הרב י"ב סולוביצ'יק מבריסק בעל "בית הלוי" התנגד לאדמו"ר מרדז'ין, מפני שאין מסורת לגבי התכלת שגילה. מסיבה זו התנגד לחידוש השימוש בתכלת.
ג. הרב י"א הלוי הרצוג, שהיה הרב הראשי לישראל, כתב מחקר על התכלת, בשם "התכלת בישראל". הוא שלח לבדיקה את התכלת שקיבל מהאדמו"ר מרדז'ין, וקבל תשובה כי התכלת שהשתמשו בציציות של האדמו"ר צבועות בצבע סינתטי בשם "כחול פרוסי", ולא מדם חלזונות כפי שחשב הרב ליינר. הרב הרצוג שיער שהרב ליינר נפל קרבן לתרמית של כימאי איטלקי.
הרב הרצוג עצמו שיער כמה השערות לגבי החילזון שהתכלת מופק ממנו. אחת ההשערות הייתה שהחילזון "ארגמן כהה-קוצים" הוא החילזון המבוקש. הרב הרצוג נסוג בשלב מסוים מהשערתו זו, משום שתיאורו אינו זהה לתיאור שבגמרא, בה נאמר בין השאר שהוא 'עולה אחת לשבעים שנה'.
ד. בשנת תשל"א פורסם מחקר של ד"ר הרברט פוקה ופרופ' הנס-יויקים בייליג מגרמניה על הביוכימיה של היווצרות צבעי תכלת וארגמן מחלזונות. הוכח שם סופית כי רק בחילזון קהה-קוצים נוצר באפן ספונטני בטבע, בנוסף לצבע סגול עז, גם מרכיב צבע כחול אינדיגוטין, שמאפיין אותו ומבדילו משאר החלזונות המפיקים רק את הצבע הסגול. תגלית זו הכריעה את כף הראיות וההוכחות המדעיות באופן המשכנע ביותר, שהמקור המתאים להפקת התכלת הוא אומנם החילזון קהה-הקוצים, כפי שציין הרב הרצוג לפני שחזר בו.
ה. ד"ר ישראל הכהן זיידרמן, מנהל מדעי של עמותת "קרן התכלת", חוקר את הנושא באופן מסודר, והוא הגיע למסקנה כי התכלת מופקת מחילזון כהה-קוצים. בעקבות מחקריו מופק היום התכלת, והוא חוזר לשימוש.


מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):

מאמרו של ד"ר ישראל הכהן זיידרמן הגילוי המחודש של חילזון התכלת בימינו
זיהוי ארגמן כהה-קוצים כתכלת מקורית, הרב יעקב אפשטיין

מקור הערך: על פי מאמרו של יעקב אפשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: שטיין אסף
הערה: מומלץ להוסיף קישור לאתר עמותת פתיל תכלת www.tekhelet.com וכן אשמח לענות על כל שאלה בתחום.
tekhelet@actcom.net.il
תודה
אסף
052-2630737
מקור ההערה: אני עובד ביצור התכלת במפעל וכן מרצה בתחום
לעיון נוסף: פתיל תכלת


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ציצית