חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אבן משכית

רצפת אבנים. אסור להשתחוות כאשר הפנים מול אבן, כי עובדי אלילים היו מרצפים את השטח שלפני אליליהם

רצפה של אבנים מצוירות, מוזאיקה, או אבני גזית מסותתות או מנוסרות, שהיו עושים בפני האליל ומשתחווים לפניו בפישוט ידיים ורגליים.

אסור להשתחוות על אבן משכית, שנאמר: "ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה" (מצוות לא תעשה סי' ש"נ פרשת בהר). ואמרו חז"ל לא אסרה תורה אלא פישוט ידים ורגלים (בבלי מגילה כ"ה ע"א). אבל מדרבנן אסור אפילו בלא פישוט ידים ורגלים רק בהטיה מן הצד (רמב"ם ברכות ו, סמ"ג עשין כ"ז, טור או"ח קנ"ח).

האיסור חל בשאר ארצות. אבל במקדש מותר להשתחוות על האבנים, שאין מוזהר אלא "בארצכם" ולא במקדש.

מסיבה זו פורסים שטיחים או בד על רצפת בית הכנסת ביום הכיפורים, כדי שהמשתחווים בכריעות ב"עלינו" ו"בעבודה" לא ישתחוו מול אבנים מרוצפות.


מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן