חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עיר מקלט

עיר הקולטת את הרוצח בשגגה ומגינה עליו מפני גואל הדם.

עיר שנעשתה מקום מפלט לאדם שרצח נפש בשגגה, כדי להגן עליו מגואלי הדם של הנרצח.

מצווה להבדיל ערי מקלט בארץ ישראל, שנאמר 'שלוש ערים תבדיל לך... תכין לך הדרך...' (דברים י"ט).

מצווה להגלות את ההורג בשגגה לעיר מקלט, שנאמר 'והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו וישב בה עד מות הכהן הגדול' (במדבר ל"ה י"א).

במזרח עבר הירדן הבדיל משה שלוש ערים:
את בצר בחלק ראובן,
רמות בגלעד בחלק גד,
וגולן בבשן בחלק מנשה.

בארץ כנען הובדלו שלוש ערים שאשלה:
את קדש בגליל בהר נפתלי,
שכם בהר אפרים,
וחברון בהר יהודה (יהושע ב' ז').

ערים אלה היו ערי הכהנים והלוים תופשי התורה, כי עליהם הוטל לדרוש ולחקור על מעשה הרצח אם בזדון או בשגגה היה, ולכן נקראו הערים האלה ערי המועדה (שם כ' ט').


מפת ערי המקלט

בימי המלך המשיח יוסיפו שלוש ערים נוספות על השש (רמב"ם הל' רוצח).

ארבעים ושניים ערי הלוים קלטו גם הם את הרוצח בשגגה. ההבדל שבין ערי מקלט לערי הלווים הוא בזה, שערי המקלט קולטות הרוצח גם אם הגיע אליהן שלא בכוונה, והרוצח השוהה בהן אין משלם שכר עבור המגורים בעיר, ואילו שאר ערי הלווים אינן קולטות אלא מי שברח לשם על מנת לקבל מקלט, והרוצח נותן שכר לבעל הבית (שם פ"ח י').

פרטי הדינים
נצטוו ישראל להסיר כל מכשול מדרך הרוצח הנמלט עד צאת משפטו, שנאמר תכין לך הדרך וגו', ואין מניחים בדרך לא תל ולא גיא ולא נהר. אלא עושים גשר כדי שלא לעכב את הבורח שם. רוחב הדרך לערי המקלט לא פחות מל"ב אמות (ב"ב ק'). "מקלט" "מקלט" היה כתוב על כל פרשת דרכים, כדי שיכירו הרצחנים ויפנו שם (מכות י').

בט"ו באדר בכל שנה יוצאים שלוחי בית הדין לתקן את הדרכים. בית דין שנתרשלו בדבר זה מעלה עליהן הכתוב כאילו שפכו דם (מ"ק ה').

ערי מקלט צריכות להיות עיירות בינוניות, ואין מושיבים אותן אלא במקום שווקים ומים.

הרוצח בשגגה ישב בעיר מקלטו עד מות הכהן הגדול אשר יהיה בימים ההם (יהושע כ' ו').
רמב"ם מורה נבוכים ג' מ (תרגום מיכאל שוורץ)
רוצח בשגגה יגלה, כדי שתירגע נפשו של גואל הדם, שלא יראה את מי שעל-ידו קרתה התקלה הזאת. שיבתו (של הגולה מעיר המקלט אל ביתו) נקשרה במותו של האיש שהוא הגדול באנשים והאהוב שבהם על כל ישראל, כי בכך תירגע נפשו של הנפגע אשר קרובו נהרג. כי טבע הוא באדם שכל מי שפגע בו אסון, כאשר פוגע בזולתו אסון דומה או חמור יותר, הוא מוצא בזאת נחמה על פגעו. ובין האסונות של מות בני-אדם אין אצלנו חמור יותר ממותו של כהן גדול.
אם מת הרוצח קוברים אותו בעיר מקלטו, ואחר מות הכהן הגדול מעבירים את עצמות הרוצח לקברי אבותיו (מכות י"א).

הרג גואל הדם את הרוצח מחוץ לתחום עיר המקלט – פטור. הרגו בתוך התחום נהרג גואל הדם מדין רוצח. רוצח שהרג בשגגה בעיר מקלט, גולה לעיר מקלט אחרת (רמב"ם רוצח פ"ג ה').

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
גאולת הדם ומשמעתה / יהודה איזנברג
ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה / זאב ברונר
עיונים בפרשת רוצח בשגגה / יהודה איזנברג

מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר:
הערה: ב"ה נראה שיש טעות בעניין רוצח בשגגה שהרג בשגגה בתוך עיר מקלטו. א. זה לא מופיע כפי שציינתם אלא בפרק ז' הלכה ה' ושם הדין שהוא גולה בתוך עיר מקלטו משכונה לשכונה אחרת. ומסיימים בטוב בשורות טובות שמרי'ה הראל 054-3952770


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
גאולת דם
גאולת דם - מבט משפטי