חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פרט וכלל

פסוק המנוסח בצורה של פרט, ואחריו כלל

בדיני השבת אבדה נאמר פסוק זה [דברים כב:ג]:

וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו - פרט
וכן תעשה לכל אבדת אחיך - כלל
פרט וכלל - הכלל מוסיף על הפרט, ומרבה הכול.
יש להחזיר כל אבדה.

בדיני שומרים נאמר [שמות כב:ט]:

כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה - פרט
וכל בהמה לשמור - כלל
פרט וכלל - הכלל מוסיף על הפרט, ומרבה הכול.
דיני שומרים חלים על כל חפץ הניתן לשמירה.

במידה זו נכתבו הפרטים, כדי שלא נמעט מן הכלל על פי מידה מן המידות.

מקור הערך: יהודה איזנברג ועמירם דומוביץ, תורה מסיני

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מידות שהתורה נדרשת בהן