חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עשרת ימי תשובה

הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים.

הימים שבין כסה לעשור, היינו מר"ה עד יו"כ. מרבים בהם סליחות ותחנונים, ועוסקים בתשובה לקראת יו"כ. יש שמתענים בעשרת ימי תשובה (מרדכי ריש יומא).
אמרו באגדה:
שלושה ספרים נפתחים בר"ה
אחד של צדיקים גמורים
ואחד של רשעים גמורים
ואחד של בינונים,
צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים,
רשעים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה,
בינונים תלוים ועומדים מר"ה ועד יו"כ,
זכו נכתבים לחיים
לא זכו נכתבים למיתה (ר"ה ט"ז:),
כיוון שרוב ישראל הם בקבוצת הבינונים - צריכים לשוב בתשובה כדי לזכות לחיים.

במדרש הרנינו רמוזים עשרת ימי התשובה בהקבלה לקורבנות יום הכיפורים:
פר אחד
איל אחד
שבעה
כבשים
שעיר אחד.

נוהגים לחלוק בין ר"ה ויו"כ לביבות חנם (ירושלמי סוף פאה). הטעם לכך הוא שאם נגזר על אדם שיבוא לידי מתנת בשר ודם, תתבטל הגזרה בזה שנהנה משל אחרים (מנהגי ישורון 138).
מנהגנו לחלק מגדנים בערב יו"כ או בהושענא רבה (כלבו סי' ס"ה, או"ח סי' תקפ"ב, תר"ב).

מנהגים הקשורים לאלול ולעשרת ימי תשובה, מתוך הספר "אוצר טעמי המנהגים" מאת שמואל פנחס גלברד

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
עשרת ימי תשובה במנהגי אשכנז

מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן