חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פאות הראש

השער בשני צדי הצדעות שאסור לגלח

השער בשני צדי הצדעות שאסור לגלח, שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך (ויקרא י"ט כ"ז). ואמרו חז"ל פאת הראש הוא סוף הראש, ואיזהו סוף ראשו זה המשווה צדעיו לאחורי אזנו ולפדחתו (מכות כ').
נשים פטורות מאיסור לא תקיפו.

שיעור הפאות
הרמב"ם אומר כי הפאות לא נתנו חכמים שיעור ושמענו מזקנינו שאין מניחים פאות פחות מארבעה שערות (הלכות עבודה זרה וחקות העכו"ם פי"ב ג'), וכך היא גירסת הטור, ויש נוסחה 'ארבעים שערות', (עי' ב"י וב"ח סי' קפ"א, ותשובות חתם סופר סי' קל"ט).
שלחן ערוך קפא, ט
שיעור הפאות מכנגד השער שעל פדחתו עד למטה מן האוזן, מקום שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם, וכל רוחב מקום זה, לא תגע בו יד.
החסידים מגדלים פאות ארוכות. נוהגים בארץ ישראל שבמלאת לנער שלש שנים מזמינים הוריו את קרוביהם ומיודעיהם, מכבדים את הנאספים להשתתף בתספורת הילד, משאירים את הפאות, ועושים סעודה. לרוב עושים זאת בל"ג בעומר. תספורת זו נקראת "חלאקה", שהיא המילה הערבית לתספורת (לונץ ירושלים ח"א 4).

מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן