חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הקש הכתוב

שני עניינים שהפסוק עצמו משווה אותם זה לזה

שני עניינים שהובאו בפסוק אחד או בפסוקים סמוכים מקישים זה על זה:
"אחיך העברי או העבריה" (דברים טו:יב)
מקיש עברי לעבריה, ועבריה לעברי. שניהם השוו בתנאי שחרורם: בגירעון כסף, בשש וביובל.

הקש נחשב לדין דאורייתא - ואין משיבין עליו. בלשון המשנה נקרא "הקש" בשם "גזרה שווה" (ביצה א:ו).

זאת בניגוד לגזירה שווה, שחכמים הם המשווים את שני הביטויים.


מקור הערך: יהודה איזנברג ועמירם דומוביץ, תורה מסיני

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
גזרה שווה
מידות שהתורה נדרשת בהן